Sort By:
  1. Om ett fynd av Limnadia lenticularis (L.) i Sverige : jämte några iakttagelser över artens biologi / av O. Lundblad (Upsala) ; med 5 figurer i texten.
    By: Lundblad, Olov,
    Publication info: Uppsala :Almqvist & Wiksells Boktryckeri,1916
    Holding Institution: Smithsonian Libraries
    View Book