Sort By:
 1. Metamorphosis naturalis : ofte historische beschryvinghe van den oirspronk, aerd, eygenschappen en de vreemde veranderinghem der wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen motten ende dierghelijcke dierkens meer : niet uyt eenighe boecken, maer aileenelijck door eygen ervarentheyd uytgevonden, beschreven, en de na de konst afgeteyckent /
  By: Goedaert, Johannes, - Mey, Johannes de,
  Publication info: Middelburg : Jaques Fierens, [1662-1669].
  Contributed by: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library
  BHL Collections: Ernst Mayr Library of the MCZ, Harvard University
  View Book
 2. Metamorphosis naturalis, ofte Historische beschryvinghe van den oirspronk, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderinghen der wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen, motten ende dierghelijcke dierkens meer; niet uyt eenighe boecken, maer alleenelijck door eygen ervarentheyd uytgevonden, beschreven, en na da konst afgeteyckent.
  By: Goedaert, Johannes, - Eversdijck, Willem Cornelisz., - Fierens, Jaques, - Mey, Johannes de, - Persyn, Reinier van,
  Publication info: Tot Middelburgh,By Jaques Fierens...,[1662-1669]
  Contributed by: Research Library, The Getty Research Institute (archive.org)
  View Book
 3. Metamorphosis naturalis, ofte Historische beschryvinghe van den oirspronk, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderinghen der wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen, motten ende dierghelijcke dierkens meer; niet uyt eenighe boecken, maer alleenelijck door eygen ervarentheyd uytgevonden, beschreven, en na da konst afgeteyckent /
  By: Goedaert, Johannes, - Eversdijck, Willem Cornelisz., - Fierens, Jaques, - Mey, Johannes de, - Persyn, Reinier van,
  Publication info: Tot Middelburgh :By Jaques Fierens...,[1662-1669]
  Contributed by: Smithsonian Libraries
  View Book