Sort By:
  1. Flora de Catalunya; enumeració y descripció de les plantes vasculars espontanies de l'antic principat fins avuy conegudes y de les més importants que s'hi cultiven,
    By: Cadevall y diars, Juan, - Font y Quer, Pio, - Sallent y Gotés, Angel, - Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.
    Publication info: BarcelonsInstitut de Ciencies1915-36
    Contributed by: Gerstein - University of Toronto (archive.org)
    View Book