Sort By:
  1. Evolution of the alimentary system in myomorph rodents = Evolyutsiya pishchevari tel'noi sistemy gryzunov mysheobraznye / N. N. Vorontsov.
    By: Vorontsov, N. N.
    Publication info: New Delhi :Published for the Smithsonian Institute and the National Science Foundation, Washington, D.C. by the Indian National Scientific Documentation Centre, New Delhi, 1979.
    Contributed by: Smithsonian Libraries
    View Book