Sort By:
 1. wei guan shu zhi wu jian ding shou ce 维管束植物鉴定手册
  By: lin ying deng bian 林英等编
  Publication info: jiang xi xin hua yin shua chang yin shua 江西新华印刷厂印 刷
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book