Sort By:
 1. Bidrag till kännedomen om krustaceer, som lefva hos mollusker och tunikater. Akademisk afhandling, som med tillstånd af vidtberömda filosofiska fakultetens i Upsala matematisk-naturvetenskapliga sektion för filosofiska gradens erhållande till offentlig granskning framställes,
  By: Aurivillius, Carl Wilhelm Samuel.
  Publication info: Stockholm,Kongl. boktryckeriet, P.A. Norstedt & söner,1883.
  Contributed by: Smithsonian Libraries
  BHL Collections: Smithsonian Libraries
  View Book