Tijdschrift voor entomologie. v. 10 1866

Parts

  1. Korte opgaaf omtrent den toestand der Nederlandsche Entomologische Vereeniging Julij 1865 tot September 1866
    Type: Article
    In: Tijdschrift Voor Entomologie
    Volume: 10
    Date: 1867
    Page Range: 1--4
    View Article
  2. De rups van Depressaria ultimella, Stainton
    By: Snellen, P C T
    Type: Article
    In: Tijdschrift voor Entomologie
    Volume: 10
    Date: 1867
    Page Range: 26--30
    View Article
  3. Lijst van te Nunspeet aan het strand der Zuiderzee in de maand september 1865 gevangen Carabici
    By: Roelofs, W
    Type: Article
    In: Tijdschrift voor Entomologie
    Volume: 10
    Date: 1867
    Page Range: 31--32
    View Article
  4. Adnotationes in Monographiam formicidarum Indo-Neerlandicarum
    By: Mayr, Gustav L. 1830-1908
    Type: Article
    In: Tijdschrift voor Entomologie
    Volume: 10
    Date: 1867
    Page Range: 33--117
    View Article
  5. Kleine entomologische aanteekeningen
    By: Snellen, P C T
    Type: Article
    In: Tijdschrift voor Entomologie
    Volume: 10
    Date: 1867
    Page Range: 120--125
    View Article
  6. De inlandsche bladwespen in hare gedaanteverwisseling en levenswijze beschreven. 13
    By: Snellen Van Vollenhoven, S C
    Type: Article
    In: Tijdschrift voor Entomologie
    Volume: 10
    Date: 1867
    Page Range: 165--182
    View Article
  7. Brief van den hooggeleerden heer prof. J. Hoffmann aan den secretaris
    By: Hoffmann, Richard J
    Type: Article
    In: Tijdschrift voor Entomologie
    Volume: 10
    Date: 1867
    Page Range: 183--184
    View Article
  8. Notices sur quelques macrolépidoptères indigènes
    By: Gavere, C De
    Type: Article
    In: Tijdschrift voor Entomologie
    Volume: 10
    Date: 1867
    Page Range: 185--217
    View Article
  9. Beschrijving van eene nieuwe soort van eupelmoïde, benevens eenige aanteekeningen
    By: Six, G A
    Type: Article
    In: Tijdschrift voor Entomologie
    Volume: 10
    Date: 1867
    Page Range: 218--221
    View Article
  10. Drie nieuwe soorten van inlandsche Hymenoptera
    By: Snellen Van Vollenhoven, S C
    Type: Article
    In: Tijdschrift voor Entomologie
    Volume: 10
    Date: 1867
    Page Range: 222--226
    View Article
  11. Opgave omtrent de dipters welke in het najaar in de bosschen van Driebergen voorkomen
    By: Six, G A
    Type: Article
    In: Tijdschrift voor Entomologie
    Volume: 10
    Date: 1867
    Page Range: 227--235
    View Article
  12. Aanteekening over Psyche villosella, Ochs
    By: Backer, J
    Type: Article
    In: Tijdschrift voor Entomologie
    Volume: 10
    Date: 1867
    Page Range: 236--239
    View Article