22 titles in BHL China beginning with C

Sort By:

This collection contains 991 volumes from 955 titles, containing 316421 pages.

 1. cao di yu mu di
  By: Ivanov, D. A.
  Publication info: xu mu shou yi tu shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 2. cao tian nong zuo zhi wen ti
  By: Maksimov, N. A. (Nikolai Aleksandrovich), - Jiang, Younong.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 3. cao yuan guan li xue
  By: Wang, Dong.
  Publication info: xu mu shou yi tu shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 4. cao yuan shang de sen lin
  By: Eĭtingen, G. R. (Grigoriĭ Romanovich)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 5. cha shu hai chong
  By: Chen, Changming.
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 6. cha ye jian yan
  By: Chen, Chuan.
  Publication info: xin nong ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 7. cha ye quan shu
  By: Ukers, William H. (William Harrison)
  Publication info: zhong guo cha ye yan jiu she chu ban
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 8. cha zuo xue
  By: Jin, Yixuan.
  Publication info: cai zheng jing ji chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 9. Cha zuo xue
  By: Kvarat︠s︡khelia, T. K. (Tarasĭ Karamanovich) - Jin, Yixuan.
  Publication info: zhong hua shu ju chu ban
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 10. chai da mu pen di di san ji bao fen xue yan jiu
  By: qing hai shi you guan li ju kan tan kai fa yan jiu yuan deng
  Publication info: shi you gong ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 11. chai da mu pen di zi yuan zhi wu 柴达木盆地资源植物
  By: Zhongguo ke xue yuan qing hai gan su zong he kao cha dui 中国科学院青海甘 肃综合考察队
  Publication info: qing hai ren min chu ban she 青海人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 12. chang jiang liu yu de niao lei
  By: Gee, Nathaniel Gist, - Wang, Yunwu & Zhou Jianren.
  Publication info: shang wu yin shu guan fa xing
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 13. chang jiang san jiao zhou ji lin jin di qu bao zi zhi wu zhi 长江三角洲及邻近地区孢子植物志
  By: shanghai zi ran bo wu guan上海自然博物馆
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she上海科学技术出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 14. chang yong sheng wu ke ji ci dian
  By: zhou xi cheng
  Publication info: he nan ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 15. chao yang xian zhi 朝阳县志
  By: Sun, Qingtan 孙庆谭
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 16. chao yi xian xiang tu zhi 朝邑县乡土志
  By: Zhu, Xuxin 朱续馨
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 17. cheng shi sheng tai xue
  By: zhong ye zun zheng zhao tian zhen ban gu gao jiu an bu xi ye
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 18. chong qing cao yao.di yi ji,cao bu 重庆草药.第一集,草部
  By: Chongqing shi wei sheng ju 重庆市卫生局编
  Publication info: 重庆人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 19. chong sheng hai cao di si ji wei ti sheng wu qun ji qi di zhi yi yi
  By: di zhi kuang chan bu hai yang di zhi zong he yan jiu da dui zhong guo di zhi da xue bei jing
  Publication info: di zhi chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 20. chong xiu zhen he jin shi zheng lei bei yong cao yao 重修政和经史证类备用本草
  By: Tang, Shenwei
  Publication info: 人民卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 21. chu xiong yi zu zi zhi zhou sheng tai huan jing xian zhuang diao cha bao gao
  By: chu xiong yi zu zi zhi zhou huang jing bao hu ju
  Publication info: uchu xiong yi zu zi zhi zhou huan jing bao hu ju
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 22. chuan dian nong mu jiao cuo di qu nong mu ye di li diao cha zi liao
  By: zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo bian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book