29 titles in BHL China beginning with T

Sort By:

This collection contains 991 volumes from 955 titles, containing 316421 pages.

 1. tai hu dong ting shan de guo shu 太湖洞庭山的果树
  By: zhong guo ke xue yuan nan jing zhong shan zhi wu yuan 中国科学院南京中山植物园
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she chu ban 上海科学技术出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 2. tai wan di li 台湾地理
  By: song jiatai 宋家泰
  Publication info: zheng zhong shu ju 正中书局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 3. tai wan di li 台湾地理
  By: wu zhuangda 吴壮达
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 4. tai wan fen sheng di zhi 台湾分省地志
  By: Li, Zhenming 李震明
  Publication info: zhong guo shu ju yong ning yin shua chang 中华书局永宁印刷厂
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 5. tai wan lan ke zhi wu . di yi ce 台湾兰科植物
  By: Lin, Zanbiao 林赞標
  Publication info: wang ji qi 王积祺
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 6. tai wan mu ben zhi wu tu zhi
  By: liu tang rui
  Publication info: guo li tai wan da xue nong xue yuan yin hang
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 7. tai wan mu ben zhi wu tu zhi . xia juan 台湾木本植物图誌.下卷
  By: Liu, Tangrui 刘棠瑞
  Publication info: da jin yin shua you xian gong si 大近印刷有限公司
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 8. Tai wan nian jian
  By: Taiwan xin sheng bao she.
  Publication info: Tai wan xin sheng bao she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 9. tai wan re dai zhi wu cai se tu jian 台湾热带植物彩色图鑑
  By: He, Fengji 何风吉
  Publication info: yi shu cai se yin shua gong si 艺术彩色印刷公司
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 10. tai xian chong hua shi
  By: yang jing zhi lu lin huang
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 11. tai xian zhi wu he jue lei zhi wu
  By: Wang, Kaji.
  Publication info: ke ji wei sheng chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 12. tang sheng wu xue yu tang sheng wu gong cheng
  By: zhang shu zheng
  Publication info: qing hua da uxe chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 13. tian jian de za cao 田间的杂草
  By: Sun, Daiyang & Liu Fangxun 孙岱阳 & 刘昉勋
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 14. tian jian zuo wu yu zhong xue ji zhong zi fan yu xue 田间作物育种学及种子繁殖学
  By: I︠U︡rʹev, V. I︠A︡.
  Publication info: cai zheng jin ji chu ban she 财政经济出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 15. tian jin zhi wu zhi
  By: liu jia yi
  Publication info: tian jin ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 16. Tian mu shan zhi wu zhi 天目山植物志
  By: Ding, Bingyang & Jin shui hu ben juan 丁炳扬 & 金水虎本卷
  Publication info: zhe jiang da xue chu ban she浙江大学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 17. tian ran wen yan qu liu yu yao gan ying yong yan jiu
  By: Chen, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 18. tie xi jun 铁细菌
  By: huo luo de ni 霍洛得尼
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 19. tong gong mei zai yi xue shang de ying yong
  By: Fang, Ding & Fang Shirong.
  Publication info: ren min wei sheng chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 20. Tong ji sheng tai xue : fang fa he ji suan ru men 統計生態學 : 方法和計算入門
  By: Ludwig, John A. - Reynolds, James F.
  Publication info: [Huhehaote Shi] [呼和浩特市]Nei menggu da xue chu ban she 內蒙古大學出版社,1991
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 21. tu nong yao zhi 土农药志
  By: zhong hua ren min gong he guo nong ye bu 中华人民共和国农业部
  Publication info: nong ye chu ban she chu ban 农业出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 22. tu ragn ji tu rang di li xue can kao zi liao jian jie 土壤学及土壤地理学参考资料简介
  By: Beijing shi da di li xi tu rang di li yan jiu ban 北京师大地理系土壤地理研究班
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 23. tu rang diao cha ji zhi tu 土壤调查及制图
  By: Sadovnikov, I. F. (Ivan Fedorovich)
  Publication info: zheng guo ke xue yuan 中国科学院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 24. tu rang diao cha shou ce 土壤调查手册
  By: song daquan 宋达泉
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 25. tu rang diao cha 土壤调查
  By: Anhui Sheng shui li dian li ting kan ce she ji yuan 安徽省水利电力厅勘测设计院
  Publication info: shui li dian li chu ban she 水利电力出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 26. tu rang fei liao yan jiu bao gao hui bian 土壤肥料研究报告汇编
  By: Zhongguo nong ye ke xue yuan hua dong nong ye yan jiu suo 中国农业科学院华东农业研究所
  Publication info: ke xue ji shu chu ban she chu ban 科学技术出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 27. Tu rang ji kan. 土壤集刊.
  By: Zhongguo ke xue yuan. Lin ye tu rang yan jiu suo. 中国科学院. 林业土壤研究所
  Publication info: ke xue chu ban she chu ban 科学出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 28. tu rang pu cha jian ding yu tu rang fen lei zhi tu wen ti 土壤普查鉴定与土壤分类制图问题
  By: nong ye bu quan guo tu rang bu cha ban gong shi 农业部全国土壤普查办公室
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 29. tu rang wei sheng wu xue wen ti tao lun hui lun wen ji 土壤微生物学问题讨论会论文集
  By: Shimenetskii, A. A. (Aleksandr Aleksanrovich)
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book