52 titles in BHL China beginning with X

Sort By:

This collection contains 991 volumes from 955 titles, containing 316421 pages.

 1. xi an zhi wu zhi
  By: xie yin tang wang ma li zhao gui fang
  Publication info: shan xi ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 2. xi bao de jiang jie guo cheng
  By: Dean, R. T. (Roger Thornton)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 3. xi bao de jie gou yu xi bao de dai xie
  By: You, Fuhan & Lu Peihong.
  Publication info: jiang su ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 4. xi bao fen zi sheng wu xue
  By: Alberts, B.
  Publication info: Beijing:Ke xue chu ban she,1990.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 5. xi bao se su P450 mei xi de jie gou gong neng yu ying yong qian jing
  By: leng xin fu qiu xing hui
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 6. xi bao yu neng
  By: Goldsby, Richard A.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 7. xi bei de guo shu 西北的果树
  By: sun yunwei 孙云蔚
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 8. xi bei di li(quan)西北地理(全)
  By: Wang, Jinfu (王金绂)
  Publication info: bei pin li da shu ju 北平立达书局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 9. xi bei ye sheng you yong zhi wu shou ce
  By: Cui, Youwen.
  Publication info: shan xi ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 10. xi bei ye sheng you yong zhi wu shou ce
  By: Cui, Youwen.
  Publication info: shan xi ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 11. xi bei ye sheng you yong zhi wu shou se
  By: Cui, Youwen.
  Publication info: shan xi ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 12. xi bei ye sheng you yong zhi wu shou se
  By: Cui, Youwen.
  Publication info: shan xi ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 13. xi bi li ya:zi ran di li gai shu 西伯利亚:自然地理概述
  By: Mikhailov, N. I.
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 14. xi bu ya zhou di li 西部亚洲地理
  By: Chen, Zhengxiang 陈正祥
  Publication info: zheng zhong shu ju 正中书局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 15. xi cang tai xian zhi wu zhi 西藏苔藓植物志
  By: zhong guo ke xue yuan qing cang gao yuan zong he ke xue kao cha dui bian中国科学院青藏高原综合科学考察队编
  Publication info: ke xue chu ban she科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 16. xi jun fei liao zi liao ji 细菌肥料资料集
  By: yun nan da xue sheng wu xi xi jun fei liao chang 云南大学生物系细菌肥料厂
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she 高等教育出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 17. xi lin guo le sheng wu quan bao hu qu tui hua sheng tai xi tong guan li
  By: Han, Nianyong. - Jiang, Gaoming. - Li, Wenjun.
  Publication info: qing hua da xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 18. xi nan di qu gu sheng wu tu ce gui zhou fen ce
  By: gui zhou di ceng gu sheng wu gong zuo dui
  Publication info: di zhi chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 19. xi nan di qu gu sheng wu tu ce wei ti gu sheng wu fen ce
  By: di zhi kuang chan bu cheng du di zhi kuang chan yan jiu suo
  Publication info: di zhi chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 20. xi nan di qu jing ji di li:si chuan .giu zhou.yun nan 济地理:四川·贵州·云南
  By: Sun, Jingzhi 孙敬之
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 21. xi tian gao shan zhi wu de sheng tai xue te dian
  By: Kul'tianov, I. M. (Igorʹ Mikhaĭlovich)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 22. xi tong fen xi ji qi zai sheng tai xue shang de ying yong
  By: Jeffers, J. N. R. (John Norman Richard)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 23. xi zang gu sheng wu
  By: zhong guo ke xue yuan qing zang gao yuan zong he ke xue kao cha dui
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 24. xi zang gu sheng wu
  By: zhong guo ke xue yuan qing zang gao yuan zong he ke xue kao cha dui
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 25. xi zang nong ye kao cha bao gao 西藏农业考察报告
  By: xi zang gong zuo dui nong ye ke xue zu 西藏工作队农业科学组
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 26. Xi zang sheng wu duo yang xing bao hu yu guan li 西藏生物多样性保护与管理
  By: Lü, Zhi 吕植 - Springer, Jenny.
  Publication info: Zhongguo lin ye chu ban she2000
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 27. xia deng zhi wu fen lei xue
  By: Du, Yaquan (杜亜泉)
  Publication info: shang wu yin shu guan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 28. xian cun ben cao shu lu 现存本草书錄
  By: long bojian 龙伯坚
  Publication info: ren min chu ban she 人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 29. xian dai hua fen ying yong yan jiu
  By: zhang jin tan wang ping li hao hai ping chen song bo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 30. xian dai mei xue
  By: yuan qin sheng
  Publication info: hua dong li gong da xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 31. xian dai sheng tai xue jiang zuo er ji chu yan jiu yu huan jing wen ti
  By: wu jian guo han xing guo huang jian hui
  Publication info: zhong guo ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 32. xian dai sheng wu hua xue fang fa
  By: Orekhovich, V. N. (Vasiliĭ Nikolaevich)
  Publication info: ren min jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 33. xian dai shi yong zhong yao 现代实用中药
  By: Ye, Juquan. 叶橘泉
  Publication info: ke xue ji shu chu ban she chu ban 科学技术出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 34. xian dai shi yong zhong yao 现代实用中药
  By: Ye, Juquan. 叶橘泉
  Publication info: shang hai wei sheng chu ban she 上海卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 35. xiang gan di qu zhong sheng dai han mei di ceng hua shi shou ce
  By: mei tan bu xiang gan mei tian di zhi hui zhan zhi hui bu zhong guo ke xue yuan di zhi gu sheng wu yan jiu suo
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 36. xiang jiao zhi wu
  By: liu da zhuo, gu yuan
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 37. xiao liu yu shui tu bao chi kan ce ji shu 小流域水土保持勘测技术
  By: hang zaijin 杭载瑾
  Publication info: ke xue ji shu chu ban she 科学技术出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 38. xiao mai yan jiu bao gao hui bian,hua dong nong ye ke xue yan jiu suo 小麦研究报告汇编,华东农业科学研究所
  By: jiang su ren ming chu ban she 江苏人民出版社
  Publication info: jiang su ren min chu ban she chu ban 江苏人民出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 39. xiao mie wen ying de ye sheng zhi wu
  By: Anhui Sheng chu si hai zong zhi hui bu
  Publication info: an hui sheng ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 40. xiao xing an ling seng lin kao cha bao gao ji 小兴安岭森林考察报告集
  By: Zhongguo ke xue yuan. Lin ye tu rang yan jiu suo. 中国科学院. 林业土壤研究所
  Publication info: zhong guo ke xue yuan lin ye tu rang yan jiu suo chu ban 中国科学院林业土壤研究所出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 41. Xiao xing an ling yi chun di qu seng lin geng xin diao cha chu bu bao gao 小兴安岭伊春地区森林更新调查初步报告
  By: Wang, Zhang 王战 - Zhang, Yuliang 张玉良 - Zhongguo ke xue yuan. Lin ye tu rang yan jiu suo. 中国科学院. 林业土壤研究所
  Publication info: Ke xue chu ban she chu ban 科学出版社出版1957
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 42. xin bian sheng wu tong ji xue
  By: Bao, Xinglin.
  Publication info: guo xing chu ban
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 43. xin jiang nong ye ke xue yan jiu cheng guo hui ji 新疆农业科学研究成果汇集
  By: xin jiang nong ye ke xue yan jiu suo 新疆农业科学研究所
  Publication info: xin jiang nong ye ke xue yan jiu suo 新疆农业科学研究所
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 44. xin jiang nong ye ke xue yan jiu cheng guo hui ji 新疆农业科学研究成果汇集
  By: Xinjiang nong ye ke xue yan jiu suo 新疆农业科学研究所
  Publication info: xin jiang nong ye ke xue yan jiu suo 新疆农业科学研究所
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 45. xin jiang nong ye ke xue yan jiu cheng guo hui ji 新疆农业科学研究成果汇集
  By: xin jiang nong ye ke xue yan jiu suo 新疆农业科学研究所主编
  Publication info: xin jiang nong ye ke xue yan jiu suo 新疆农业科学研究所
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 46. xin jiang sheng wu duo yang xing
  By: yuan guo ying
  Publication info: xin jiang ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 47. xin jiang tu lu fan di qu zong he kao cha chu bu bao gao 1958 nian 新疆吐鲁番地区综合考察初步报告1958年
  By: zhong guo ke xue yuan xin jiang zong ge kao cha dui 中国科学院新疆综合考察队
  Publication info: ke xue chu ban she chu ban 科学出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 48. xin jiang wei wu er zi zhi qu de zi ran tiao jian(lun wen ji)新疆维吾尔自治区的自然条件(论文集)
  By: zhong guo ke xue yuan xin jiang zong ge kao cha dui su lian ke xue yuan di li yan jiu suo 中国科学院新疆综合考察队苏联科学院地理研究所
  Publication info: ke xue chu ban she chu ban 科学出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 49. xin jiang yao yong zhi wu zhi 新疆药用植物志
  By: Zhongguo ke xue yuan. Xinjiang sheng wu tu rang sha mo yan jiu suo 中国科学院. 新疆生物土壤沙漠研究所
  Publication info: xin jiang ren min chu ban she新疆人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 50. xin jiang zong he kao cha bao gao:1956 nian 新疆综合考察报告:1956年
  By: zhong guo ke xue yuan xin jiang zong ge kao cha dui 中国科学院新疆综合考察队
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 51. xin shi jie fen guo tu 新世界分国图
  By: di tu chu ban she 地图出版社
  Publication info: di tu chu ban she chu ban 地图出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 52. xina dai xi bao fen zi sheng wu xue ji shu
  By: lin ju sheng
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book