13 titles in BHL China beginning with E

Sort By:

This collection contains 991 volumes from 955 titles, containing 316421 pages.

 1. e han dui zhao sheng wu zhuan ye chang yong ci hui bian:(zhi wu ,zhi wu sheng li bu fen)
  By: beijing da xue e wu xi da xue e wu jiao yan shi
  Publication info: shang wu yin shu guan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 2. e guo cao yuan zhi jin xi
  By: Dokuchaev, V. V. (Vasilii Vasil'evich)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 3. e mei zhi wu zhi
  By: Fang, Wen-Pei
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 4. e mei zhi wu tu zhi
  By: Fang, Wen-Pei
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 5. e er duo si zhi wu zhi
  By: wu jian xiong
  Publication info: nei meng gu ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 6. e er duo si zhi wu zhi
  By: wu jian xiong
  Publication info: nei meng gu ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 7. e mei you ji
  By: zhang zhi he
  Publication info: xue yi she chu ban
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 8. e han zhi wu di li xue zhi wu sheng tai xue di zhi wu xue ming ci:zeng ding ben
  By: zhong guo ke xue yuan bian ji wei yuan hui ming ci shi bian ding
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 9. e han zhi wu xue ci hui
  By: zhong guo ke xue yuan bian yi chu ban wei yuan hui ming ci shi
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 10. e ying zhong zhi wu di li xue,zhi wu sheng tai xue ,di zhi wu xue ming ci
  By: zhong guo ke xue yuan bian yi chu ban wei yuan hui ming ci shi bian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 11. e ying zhong zhong zi zhi wu wai bu xing tai xue ming ci
  By: zhong guo ke xue yuan bian yi chu ban wei yuan hui ming ci shi bian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 12. e la han zhong zhi zhi wu ming chen (shi yong ben )
  By: zhong guo ke xue yuan bian yi chu ban wei yuan hui ming ci shi bian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 13. e ying zhong zhi wu bing li xue ming ci
  By: zhong guo ke xue yuan bian yi chu ban wei yuan hui ming ci shi bian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book