14 titles in BHL China beginning with B

Sort By:

This collection contains 991 volumes from 955 titles, containing 316421 pages.

 1. bao hu sheng wu xue
  By: jiang zhi gang ma ke ping han xing guo
  Publication info: zhe jiang ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 2. bao hu sheng wu xue
  By: Primack, Richard B.
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 3. bei jing miao feng shan qiao guan mu zhi ye jian suo biao
  By: hou hui zong
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 4. bei jing shi jiao qu wen shi shu cai zai pei
  By: jiang ming chuan
  Publication info: nong ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 5. bei jing shi jiao qu yang qi shu cai zai pei
  By: liu bu zhou
  Publication info: cai zheng jin ji chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 6. bei jing shu cai pin zhong ji qi zai pei fang fa
  By: jiang ming chuan
  Publication info: zhong hua shu ju chu ban
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 7. bei zi zhi wu de qi yuan he zao qi yan hua 被子植物的起源和早期演化
  By: Back, Charles B.
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 8. ben cao bian du
  By: zhang bing cheng
  Publication info: ke ji wei sheng chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 9. ben cao pin hui jing yao
  By: Liu, Wentai.
  Publication info: shang wu yin shu guan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 10. bi ma can wen ji
  By: zhong guo ke xue yuan shi yan sheng wu yan jiu suo bian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 11. bi ma can wen ji
  By: zhong guo ke xue yuan shi yan sheng wu yan jiu suo bian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 12. Biao ben guan shou ce.
  By: Bridson, Diane M - Forman, Leonard. - Yao, Yijian.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 13. Biomechanical and human factors symposium, 1967; [proceedings]
  By: Biomechanical and Human Factors Conference, Washington, D.C., - Gage, Howard, - American Society of Mechanical Engineers. Biomechanical and Human Factors Division.
  Publication info: New York :American Society of Mechanical Engineers,[1967]
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 14. bu lie dian qun dao zi ran di li he nong ye di li
  By: Stamp, S. Dudley.
  Publication info: shang wu yin shu guan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book