28 titles in BHL China beginning with J

Sort By:

This collection contains 991 volumes from 955 titles, containing 316421 pages.

 1. ji chu fen zi sheng wu xue
  By: ye lin bai gao jin rong
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 2. ji chu sheng wu hua xue
  By: shen ren quan gu qi min li yong tang fang shen gao sun hong qiao
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 3. ji chu sheng wu hua xue shi yan
  By: beijing shi fan da xue sheng wu xi sheng wu hau xue jiao yan shi bian
  Publication info: ren min jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 4. ji lin sheng ye sheng jing ji zhi wu zhi
  By: ji lin sheng ye sheng jing ji zhi wu zhi bian ji wei yuan hui
  Publication info: ji lin ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 5. ji lin sheng zhi lin ye
  By: nan man tie lu diao cha ke
  Publication info: shang wu yin shu guan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 6. ji lin sheng zhong yao shou ce
  By: ji lin sheng wei sheng ting
  Publication info: ji lin sheng wei sheng ting
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 7. ji lin sheng zi ran di li
  By: ji lin sheng bo wu guan zi ran bu
  Publication info: ji lin ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 8. ji nan di li
  By: shan dong shi fan xue yuan di li xi
  Publication info: shan dong ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 9. ji yin gong cheng xue
  By: Sun, Wensheng, Cao Yinglin & Ma Chunhong.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 10. jian pu zhai de hu jiao zai pei
  By: Marinet, J.
  Publication info: guang dong ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 11. jian yi za cao jian yao tu shuo
  By: zhong hua ren min gong he guo dui wai mao yi bu shang pin jian yan zong ju
  Publication info: cai zheng jing ji chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 12. jiang su di qu bai e ji di san ji bao fen zu he
  By: Song, Zhichen & Zheng Yahui.
  Publication info: di zhi chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 13. jiang su nan bu zhong zi zhi wu shou ce
  By: zhong guo ke xue yuan zhi wu yan jiu suo bian ji
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 14. jiang su nong zuo wu pin zhong zhi di yi fen ce shui dao
  By: jiang xi sheng nong ye ting zhong zi chu
  Publication info: jiang su ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 15. jiang su sheng zhi wu yao cai zhi
  By: Zhongguo ke xue yuan. Zhi wu yan jiu suo nan jing zhong shan zhi wu yuan yao yong zhi wu zu.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 16. jiang su yan hai di qu yuan se zhong zi zhi wu zhi : luo zi zhi wu he shuang zi ye zhi wu li ban hua lei 江苏沿海地区原色种子植物志:裸子植物和双子叶植物离瓣花类
  By: Yu, Yanqiu 于延球
  Publication info: ke xue chu ban she科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 17. jiang su ye sheng zhi wu zhi
  By: zhong guo ke xue yuan zhi wu yan jiu suo nan jing zhong shan zhi wu yuan
  Publication info: jiang su ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 18. jiang su zhi wu ming lu
  By: Gee, Nathaniel Gist,
  Publication info: shang hai da tong xue yuan ke xue she fa xing suo
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 19. jiang xi min jian cao yao
  By: jiang xi sheng zhong yi yao yan jiu suo
  Publication info: jiang xi ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 20. jiang xi nong ye bing chong hai zhi bing hai bu fen
  By: jiang xi sheng nong ye ting zhi bao zhi jian chu jiang xi nong xue yuan kun chong bing li jiao yan zu
  Publication info: jiang xi ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 21. jiang xi nong ye bing chong hai zhi hai chong bu fen
  By: jiang xi sheng nong ye ting zhi bao zhi jian chu jiang xi nong xue yuan kun chong bing li jiao yan zu
  Publication info: jiang xi ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 22. jiang xi nong ye kun chong fen lei shou ce
  By: zhang shi mei
  Publication info: jiang xi ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 23. jiang xi sheng lu shan zi ran bao hu qu sheng wu duo yang xing kao cha yu yan jiu
  By: Liu, Xinzhong & Wang Lang.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 24. jiang xi zhong yao
  By: jiang xi sheng zhong yi yao yan jiu suo
  Publication info: jiang xi ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 25. jiang xi zhong yao
  By: jiang xi sheng zhong yao yan jiu suo
  Publication info: jiang xi ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 26. jie gou sheng wu xue
  By: liang yi
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 27. jie kang xing fang xian jun de fen lei wen ti
  By: Dai, Guanqun & Yuan Yongsheng.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 28. jin hua sheng wu ji shu
  By: zhang jin
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book