65 titles in BHL China beginning with Y

Sort By:

This collection contains 991 volumes from 955 titles, containing 316421 pages.

 1. yan jiu bao gao 研究报告
  By: lin ye bu lin ye ke xue yan jiu suo 林业部林业科学研究所
  Publication info: lin ye bu lin ye ke xue yan jiu suo chu ban 林业部林业科学研究所出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 2. Yang ming shan guo jia gong yuan cui cui gu zhao ce sheng tai xi zhi yan jiu diao cha 陽明山國家公園翠翠谷沼澤生態系之研究調查
  By: Lu, Guangyang (呂光洋), Wang Zhenzhe, Cao Jieru, Lu Yujuan, Zhang Weisa, Chen Yilong, Hua Bingrong, Ma Xiequn.
  Publication info: guo li tai wan shi fan da xue
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 3. yao cai zi liao hui bian 药材资料汇编
  By: zhong guo yao xue hui shang hai fen hui、shang hai shi yao cai gong si 中国药学会上海分会、上海市药材公司
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she 上海科学技术出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 4. yao cai zi liao hui bian 药材资料汇编
  By: zhong guo yao xue hui shang hai fen hui、shang hai shi yao cai gong si 中国药学会上海分会、上海市药材公司
  Publication info: ke ji wei sheng chu ban she 科技卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 5. yao yong zhi wu xue 药用植物学
  By: quan guo zhong deng wei sheng xue xiao shi yong jiao cai yao yong zhi wu xue bian xie zu 全国中等卫生学校 试用教材药用植物学 编写组
  Publication info: si chuan ren min chu ban she 四川人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 6. yao yong zuo wu zhai pei ji shu zi liao
  By: zhong jian
  Publication info: nong ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 7. ye cai yu yin yang 野菜与营养
  By: yang enfu 杨恩孚
  Publication info: zhong guo ren min zhi yuan jun hou fang qin wu si lin bu wei sheng bu 中国人民志愿军后方勤务司令部卫生部
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 8. ye sheng shan ning zhi wu tu shuo
  By: zhong guo ke xue yuan hua na zhi wu yan jiu suo bian
  Publication info: guang dong ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 9. ye sheng zi yuan zhi wu
  By: zhong guo ke xue yuan zhi wu yan jiu suo nan jing zhong shan zhi wu yuan
  Publication info: jiang su sheng ke xue ji shu xue hui
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 10. ye sheng zi yuan zhi wu diao cha shou ce
  By: Chen, Yanzhuo & Zhu Yongchang.
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 11. ye wai di mao yan jiu fa
  By: Lebedev, V. G. (Valentin Grigorʹevich)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 12. Ye wai di zhi wu xue. Di yi juan 野外地植物学.第一卷
  By: Lavrenko, E. M. (Evgeniĭ Mikhaĭlovich)
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 13. ye wai diao cha shou ce 野外调查手册
  By: Obruchev, S. V. (Sergeĭ Vladimirovich)
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 14. ye wai diao cha shou ce 野外调查手册
  By: Obruchev, S. V. (Sergeĭ Vladimirovich)
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 15. ye wai diao cha shou ce 野外调查手册
  By: Obruchev, S. V. (Sergeĭ Vladimirovich)
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 16. Yi chuan xue ci hui 遺傳學詞彙
  By: Li, Chengzhang 李成章 - Zhang, Wunan 張武男
  Publication info: Dong hua shu ju yin hang,1982
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 17. yi chuan xue shi yan jiao cheng
  By: guo shan li liu lin de
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 18. yi chuan xue shou ce
  By: sun ru yong an xi pei zhao gong min
  Publication info: hu nan ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 19. yi chuan zi yuan bao hu yu li yi gong xiang
  By: Fu, Dengqi, Li Jianqiang & Huang Hongwen
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 20. yi ge sheng wu hua xue jia de qiu suo
  By: Lipmann, Fritz (Fritz Albert)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 21. yi jiu wu er nian dong bei qu shui wen zi liao.di er ce,liao he liu yu qi xiang 一九五二年东北区水文资料.第二册,辽河流域气象
  By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 22. yi jiu wu er nian dong bei qu shui wen zi liao.di liu ce,song hua jiang liu yu qi xiang 一九五二年东北区水文资料.第六册,松花江流域气象
  By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 23. yi jiu wu er nian dong bei qu shui wen zi liao.di qi ce,hei long jiang、wu su li jiang deng ge liu yu shui wei、liu liang、qi xiang 一九五二年东北区水文资料.第七册,黑龙江、乌苏里江等各流域水位、流量、气象
  By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 24. yi jiu wu er nian dong bei qu shui wen zi liao.di qi ce,hei long jiang、wu su li jiang deng ge liu yu shui wei、liu liang、qi xiang 一九五二年东北区水文资料.第七册,黑龙江、乌苏里江等各流域水位、流量、气象
  By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 25. yi jiu wu er nian dong bei qu shui wen zi liao.di si ce,song hua jiang liu yu shui wei、liu liang 一九五二年东北区水文资料.第四册,松花江流域水位、流量
  By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 26. yi jiu wu er nian dong bei qu shui wen zi liao.di si ce,song hua jiang liu yu shui wei、liu liang 一九五二年东北区水文资料.第四册,松花江流域水位、流量
  By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 27. yi jiu wu er nian dong bei qu shui wen zi liao.si yi ce,liao he liu yu shui wei、liu liang、qi xiang 一九五二年东北区水文资料.第一册,辽河流域水位、流量、气象
  By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 28. yi jiu wu yi nian dong bei qu shui wen zi liao.di er ce,liao he liu yu shui wei jiang shui liang 一九五一年东北区水文资料.第二册,辽河流域水位降水量
  By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 29. yi jiu wu yi nian dong bei qu shui wen zi liao.di liu ce,song hua jiang liu yu qi xiang 一九五一年东北区水文资料.第六册,松花江流域气象
  By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 30. yi jiu wu yi nian dong bei qu shui wen zi liao.di qi ce,hei long jiang、wu su li jiang deng liu yu shui wei、liu liang、jiang shui liang、qi xiang 一九五一年东北区水文资料.第七册,黑龙江、乌苏里江等流域水位、流量、降水量、气象
  By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 31. yi jiu wu yi nian dong bei qu shui wen zi liao.di san ce,liao he liu yu qi xiang 一九五一年东北区水文资料.第三册,辽河流域气象
  By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 32. yi jiu wu yi nian dong bei qu shui wen zi liao.di si ce,song hua jiang liu yu shui wei、liu liang 一九五一年东北区水文资料.第四册,松花江流域水位、流量
  By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 33. yi jiu wu yi nian dong bei qu shui wen zi liao.di wu ce,song hua jiang liu yu jiang shui liang 一九五一年东北区水文资料.第五册,松花江流域降水量
  By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 34. yi jiu wu yi nian dong beiqu shui weu zi liao.di yi ce,liao he liu yu shui wei、liu liang 一九五一年东北区水文资料.第一册,辽河流域水位、流量
  By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 35. yi ju jian yi 艺菊简易
  By: Xu, Jing.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 36. Ying yong sheng tai xue 应用生态学 = Applied ecology
  By: Zhang, Jintun. 张金屯. - Li, Suqing. 李素淸
  Publication info: ke xue chu ban she2003
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 37. you hua zhi wu ke zhi shuang zi ye zhi wu
  By: Hutchinson, J. (John)
  Publication info: shang wu yin shu guan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 38. yu lei tu pu 鱼类图谱
  By: Wang, Yunwu (王云五)
  Publication info: shang wu yin shu guan fa xing 商务印书馆发行
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 39. yu long ben cao:biao ben tu ying 玉龙本草:标本图影
  By: yun nan sheng wei sheng ting yao pin jian yan suo 云南省卫生厅药品检验所编
  Publication info: yun nan ren min chu ban she 云南人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 40. yuan liao zhi wu ye wai diao cha fa
  By: yi li yin
  Publication info: zhong guo ke xue yuan zhi wu yan jiu suo
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 41. yun nan shan cha hua tu zhi 云南山茶花图志
  By: yu de jun,feng hui zong 俞德浚,冯辉宗著
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 42. yun nan sheng wu duo yang xing ji qi bao hu yan jiu
  By: Yang Yuming, Wang Juan, Wang Jianhao & Pei Shengqi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 43. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 44. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 45. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 46. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 47. yun nan zhi wu zhi
  By: yun nan sheng zhi wu yan jiu suo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 48. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 49. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 50. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 51. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 52. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 53. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 54. yun nan zhi wu zhi
  By: zhong guo ke xue yuan kun ming zhi wu yan jiu suo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 55. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 56. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 57. yun nan zhi wu zhi
  By: yun nan sheng zhi wu yan jiu suo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 58. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 59. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 60. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 61. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 62. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 63. yun nan zhi wu zhi
  By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 64. yun nan zhong zi zhi wu ming lu
  By: zhong guo ke xue yuan kun ming zhi wu yan jiu suo bian
  Publication info: yun nan ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 65. yun tu 云图
  By: Zhong yang qi xiang ju 中央气象局
  Publication info: 财政经济出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book