dcsimg
Sort By:
  1. By: Bertová, Lýdia - Goliašová, Kornélia (eds.)
    Publication info: Bratislave : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied 1993
    Holding Institution: Biblioteca Digital del Real Jardin Botanico de Madrid