dcsimg
Skandinavisk herpetologi eller beskrifning öfver de sköldpaddor, ödlor, ormar och grodor, som förekomma i Sverige och Norrige, jemte deras lefnadssätt, födoämnen, nytta och skada m.m.
Report an error

Title

Skandinavisk herpetologi eller beskrifning öfver de sköldpaddor, ödlor, ormar och grodor, som förekomma i Sverige och Norrige, jemte deras lefnadssätt, födoämnen, nytta och skada m.m.

Title Variants

Alternative: Amfibierna

Related Titles

Series: Skandinavisk fauna ; d. 3

By

Nilsson, Sven, 1787-1883

Type

Book

Material

Published material

Publication info

Lund :Tryckt uti Borlingska Boktryckeriet,1842.

Subjects

Scandinavia , Zoology

Call Number

QL286 .N55 1842

Language

Swedish

Identifiers

OCLC: 173518719

DOI

https://doi.org/10.5962/bhl.title.43795

 

Find in a local library Download MODS