dcsimg

Select Bibliography To View

  1. Icones pleurothallidinarum
    Publication info: [St. Louis, Mo.], Missouri Botanical Garden, 1986-
  2. Systematics of Jostia, Andinia, Barbosella, Barbrodria, Pleurothallis, subgen. Antilla, subgen. Effusia, subgen. Restrepioidia : addenda to Lepanthes, Masdevallia, Paltystele, Pleurothallis, Restrepiopsis, Scaphosepalum and Teagueia
    Publication info: St. Louis, Missouri Botanical Garden, ©2000
  3. Monographs in systematic botany from the Missouri Botanical Garden
    Publication info: [St. Louis, Mo.], Missouri Botanical Garden, 1978-