Sort By:
 1. Metamorphosis naturalis : ofte historische beschryvinghe van den oirspronk, aerd, eygenschappen en de vreemde veranderinghem der wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen motten ende dierghelijcke dierkens meer : niet uyt eenighe boecken, maer aileenelijck door eygen ervarentheyd uytgevonden, beschreven, en de na de konst afgeteyckent /
  By: Goedaert, Johannes, - Mey, Johannes de,
  Publication info: Middelburg : Jaques Fierens, [1662-1669].
  Holding Institution: Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library
  View Book
 2. Metamorphosis naturalis, ofte historische beschryvinghe van den oirspronck, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderinghen der wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen, motten en dierghelijcke dierkens meer; niet uyt eenighe boecken, maer alleenelijck door eygen ervarentheydt uytgevonden, beschreven, ende na de konst afgeteyckent /
  By: Goedaert, Johannes. - Mey, Johannes de,
  Publication info: Tot Middelburgh :by Jaques Fierens, boeck-verkooper#inde Globe#,1662-1669.
  Holding Institution: Naturalis Biodiversity Center
  View Book
 3. Metamorphosis naturalis, ofte Historische beschryvinghe van den oirspronk, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderinghen der wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen, motten ende dierghelijcke dierkens meer; niet uyt eenighe boecken, maer alleenelijck door eygen ervarentheyd uytgevonden, beschreven, en na da konst afgeteyckent /
  By: Goedaert, Johannes, - Eversdijck, Willem Cornelisz., - Fierens, Jaques, - Mey, Johannes de, - Persyn, Reinier van,
  Publication info: Tot Middelburgh :By Jaques Fierens...,[1662-1669]
  Holding Institution: Smithsonian Libraries
  View Book
 4. Metamorphosis naturalis, ofte Historische beschryvinghe van den oirspronk, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderinghen der wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen, motten ende dierghelijcke dierkens meer; niet uyt eenighe boecken, maer alleenelijck door eygen ervarentheyd uytgevonden, beschreven, en na da konst afgeteyckent.
  By: Goedaert, Johannes, - Eversdijck, Willem Cornelisz., - Fierens, Jaques, - Mey, Johannes de, - Persyn, Reinier van,
  Publication info: Tot Middelburgh,By Jaques Fierens...,[1662-1669]
  Holding Institution: Research Library, The Getty Research Institute (archive.org)
  View Book