dcsimg
Please read BHL's Acknowledgment of Harmful Content
Sort By:
 1. By: Bai, Bin, - Gong, Yan-xin. - Li, Qian - Mao, Fang-yuan. - Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Hai-bing - Wang, Yuanqing (Paleontologist)
  Publication info: New York, NY, American Museum of Natural History, [2018]
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 2. By: Bai, Bin, - Gong, Yan-xin. - Li, Qian - Mao, Fang-yuan. - Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Hai-bing - Wang, Yuanqing (Paleontologist)
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 3. By: Ni, Xijun (Paleontologist) - Beard, K. Christopher - Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Yuanqing (Paleontologist) - Gebo, Daniel Lee,
  Publication info: New York, NY American Museum of Natural History c2007
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 4. By: Meng, Jin (Paleontologist) - Wyss, André R. - Hu, Yaoming. - Wang, Yuanqing (Paleontologist) - Bowen, Gabriel J. - Koch, Paul L.
  Publication info: New York, NY American Museum of Natural History c2005
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 5. By: Bai, Bin, - Wang, Yuanqing (Paleontologist) - Meng, Jin (Paleontologist)
  Publication info: New York, NY, American Museum of Natural History, c2010
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 6. By: Meng, Jin (Paleontologist) - Li, Chuan-Kuei. - Ni, Xijun (Paleontologist) - Wang, Yuanqing (Paleontologist) - Beard, K. Christopher
  Publication info: New York, NY American Museum of Natural History c2007
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 7. By: Meng, Jin (Paleontologist) - Ni, Xijun (Paleontologist) - Li, Chuan-Kuei. - Beard, K. Christopher - Gebo, Daniel Lee, - Wang, Yuanqing (Paleontologist) - Wang, Hongliang.
  Publication info: New York, NY, American Museum of Natural History, c2007
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 8. By: Bai, Bin, - Mao, Fang-yuan. - Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Yuanqing (Paleontologist)
  Publication info: New York, NY American Museum of Natural History [2017]
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 9. By: Hu, Yaoming. - Fox, Richard C. - Wang, Yuanqing (Paleontologist) - Li, Chuan-Kuei.
  Publication info: New York, NY American Museum of Natural History c2005
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 10. By: Wang, Hai-bing - Bai, Bin, - Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Yuanqing (Paleontologist)
  Publication info: New York, NY, American Museum of Natural History, [2018]
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 11. By: Meng, Jin (Paleontologist) - Kraatz, Brian P. - Wang, Yuanqing (Paleontologist) - Ni, Xijun (Paleontologist) - Gebo, Daniel Lee, - Beard, K. Christopher
  Publication info: New York, NY, American Museum of Natural History, c2009
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 12. By: Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Yuanqing (Paleontologist) - Ni, Xijun (Paleontologist) - Beard, K. Christopher - Sun, Chengkai. - Li, Qian - Jin, Xun - Bai, Bin,
  Publication info: New York, NY American Museum of Natural History c2007
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 13. By: Bai, Bin, - Holbrook, Luke. - Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Hai-bing - Wang, Yuanqing (Paleontologist)
  Publication info: 2017-06-09
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 14. By: Bai, Bin, - Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Yuanqing (Paleontologist) - Wang, Hai-bing - Holbrook, Luke.
  Publication info: New York, NY, American Museum of Natural History, [2017]
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library