dcsimg
Sort By:
 1. By: Tagane, Shuichiro - Dang, Van Song - Toyama, Hironori - Naiki, Akiyo - Nagamasu, Hidetoshi - Yahara, Tetsukazu - Tran, Hop
  Type: Article
  In: PhytoKeys
  Volume: 57
  Date: 2015
  Page Range: 51-60
  Publication info: Pensoft Publishers 2015
 2. By: Yahara, Tetsukazu - Tagane, Shuichiro - Mase, Keiko - Chhang, Phourin - Toyama, Hironori
  Type: Article
  In: PhytoKeys
  Volume: 65
  Date: 2016
  Page Range: 35-46
  Publication info: Pensoft Publishers 2016
 3. By: Toyama, Hironori - Son, Dang - Tagane, Shuichiro - Nguyen Van, Ngoc - Naiki, Akiyo - Nagamasu, Hidetoshi - Yahara, Tetsukazu
  Type: Article
  In: PhytoKeys
  Volume: 77
  Date: 2017
  Page Range: 63-70
  Publication info: Pensoft Publishers 2017
 4. By: Tagane, Shuichiro - Dang, Van Song - Yahara, Tetsukazu - Toyama, Hironori - Tran, Hop
  Type: Article
  In: PhytoKeys
  Volume: 50
  Date: 2015
  Page Range: 1-8
  Publication info: Pensoft Publishers 2015
 5. By: Tagane, Shuichiro - Nguyen, Hung - Nguyen Van, Ngoc - Son, Hoang Thanh - Toyama, Hironori - Yang, Chen-Jui - Yahara, Tetsukazu
  Type: Article
  In: PhytoKeys
  Volume: 58
  Date: 2016
  Page Range: 97-104
  Publication info: Pensoft Publishers 2016
 6. By: Nguyen Van, Ngoc - Nguyen, Hung - Hoang Thi, Binh - Tagane, Shuichiro - Toyama, Hironori - Son, Hoang Thanh - Tran Viet, Ha - Yahara, Tetsukazu
  Type: Article
  In: PhytoKeys
  Volume: 95
  Date: 2018
  Page Range: 15-25
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 7. By: Tagane, Shuichiro - Son, Dang - Nguyen Van, Ngoc - Hoang Thi, Binh - Komada, Natsuki - Jarearnsak, Sae Wai - Naiki, Akiyo - Nagamasu, Hidetoshi - Toyama, Hironori - Yahara, Tetsukazu
  Type: Article
  In: PhytoKeys
  Volume: 80
  Date: 2017
  Page Range: 113-120
  Publication info: Pensoft Publishers 2017
 8. By: Toyama, Hironori - Tagane, Shuichiro - Son, Dang - Tran, Hop - Nagamasu, Hidetoshi - Naiki, Akiyo - Yahara, Tetsukazu
  Type: Article
  In: PhytoKeys
  Volume: 65
  Date: 2016
  Page Range: 47-55
  Publication info: Pensoft Publishers 2016
 9. By: Nguyen Van, Ngoc - Tagane, Shuichiro - Hoang Thi, Binh - Toyama, Hironori - Okabe, Norikazu - Duy, Chinh Nguyen - Yahara, Tetsukazu
  Type: Article
  In: PhytoKeys
  Volume: 65
  Date: 2016
  Page Range: 125-131
  Publication info: Pensoft Publishers 2016
 10. By: Hoang Thi, Binh - Nguyen Van, Ngoc - Tagane, Shuichiro - Toyama, Hironori - Mase, Keiko - Mitsuyuki, Chika - Strijk, Joeri - Yoshihisa, Suyama - Yahara, Tetsukazu
  Type: Article
  In: PhytoKeys
  Volume: 95
  Date: 2018
  Page Range: 37-70
  Publication info: Pensoft Publishers 2018