dcsimg
Sort By:
 1. By: Xue, Guoxi - Men, Qiulei
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 563
  Date: 2016
  Page Range: 33-42
  Publication info: Pensoft Publishers 2016
 2. By: Xue, Guoxi - Men, Qiulei - Zhang, Jia - Zhao, Qing - Sheng, Nan - Wang, Hai-Xiao - Long, Ji-Feng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 864
  Date: 2019
  Page Range: 67-77
  Publication info: Pensoft Publishers 2019
 3. By: Men, Qiulei - Yu, Dao-Ping
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 477
  Date: 2015
  Page Range: 157-171
  Publication info: Pensoft Publishers 2015
 4. By: Men, Qiulei - Xue, Guoxi - Yang, Hai
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 532
  Date: 2015
  Page Range: 117-136
  Publication info: Pensoft Publishers 2015
 5. By: Men, Qiulei - Young, Chen-Wen - Starkevich, Pavel - Yu, Yong-Fu - Lei, Xiao-Ping
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 658
  Date: 2017
  Page Range: 63-80
  Publication info: Pensoft Publishers 2017