dcsimg
Sort By:
 1. By: Nielson,Mervin W - Knight,William J - Zhang, Yalin
  Type: Article
  In: Revista Brasileira de Zoologia
  Date: 2000-12-01
 2. By: Zhang, Hong - Zhang, Yalin - Duan, Yani
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 867
  Date: 2019
  Page Range: 55-71
  Publication info: Pensoft Publishers 2019
 3. By: Ullah, Misbah - Yang, Zhaofu - Qiao, Pingping - Zhang, Yalin
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 679
  Date: 2017
  Page Range: 65-76
  Publication info: Pensoft Publishers 2017
 4. By: Zhang, Yalin - Wang, Yinglun - Yanli, Che
  Type: Article
  In: Proceedings of the Entomological Society of Washington.
  Volume: 108
  Date: 2006
  Page Range: 165--168
  Publication info: Washington, etc. :Entomological Society of Washington
 5. By: Che, Yanli - Zhang, Yalin - Wang, Yinglun
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 228
  Date: 2012
  Page Range: 51-57
  Publication info: Pensoft Publishers 2012
 6. By: Duan, Yani - Dietrich, Chris - Zhang, Yalin
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 646
  Date: 2017
  Page Range: 73-78
  Publication info: Pensoft Publishers 2017
 7. By: Wang, Xiudan - Zhang, Yalin
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 794
  Date: 2018
  Page Range: 85-94
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 8. By: Yang, Mingsheng - Zhang, Yalin
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 488
  Date: 2015
  Page Range: 105-120
  Publication info: Pensoft Publishers 2015
 9. By: Gao, Xia - Huang, Min - Zhang, Yalin
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 183
  Date: 2012
  Page Range: 17-22
  Publication info: Pensoft Publishers 2012
 10. By: Duan, Yani - Zhang, Yalin
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 333
  Date: 2013
  Page Range: 31-43
  Publication info: Pensoft Publishers 2013
 11. By: Duan, Yani - Dietrich, Chris - Webb, Mick - Zhang, Yalin
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 562
  Date: 2016
  Page Range: 73-83
  Publication info: Pensoft Publishers 2016
 12. By: Yanli, Che - Zhang, Yalin - Wang, Yinglun
  Type: Article
  In: Proceedings of the Entomological Society of Washington.
  Volume: 109
  Date: 2007
  Page Range: 611--627
  Publication info: Washington, etc. :Entomological Society of Washington
 13. By: Huang, Min. - Zhang, Yalin
  Type: Article
  In: Proceedings of the Entomological Society of Washington.
  Volume: 108
  Date: 2006
  Page Range: 945--952
  Publication info: Washington, etc. :Entomological Society of Washington
 14. By: Zhang, Yalin - Wu, Dai
  Type: Article
  In: Proceedings of the Entomological Society of Washington.
  Volume: 107
  Date: 2005
  Page Range: 218--228
  Publication info: Washington, etc. :Entomological Society of Washington
 15. By: Zhang, Yalin - Huang, Min.
  Type: Article
  In: Proceedings of the Entomological Society of Washington.
  Volume: 109
  Date: 2007
  Page Range: 886--896
  Publication info: Washington, etc. :Entomological Society of Washington
 16. By: Zhang, Yalin - Huang, Min.
  Type: Article
  In: Proceedings of the Entomological Society of Washington.
  Volume: 107
  Date: 2005
  Page Range: 376--381
  Publication info: Washington, etc. :Entomological Society of Washington
 17. By: Huang, Min. - Zhang, Yalin
  Type: Article
  In: Proceedings of the Entomological Society of Washington.
  Volume: 107
  Date: 2005
  Page Range: 428--431
  Publication info: Washington, etc. :Entomological Society of Washington
 18. By: Zhang, Yalin - Cong, Wei - Webb, M D
  Type: Article
  In: Proceedings of the Entomological Society of Washington.
  Volume: 108
  Date: 2006
  Page Range: 289--296
  Publication info: Washington, etc. :Entomological Society of Washington
 19. By: Yuan, XiangQun - Gao, Ke - Yuan, Feng - Zhang, Yalin
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 399
  Date: 2014
  Page Range: 17-27
  Publication info: Pensoft Publishers 2014