dcsimg
Please read BHL's Acknowledgment of Harmful Content
Sort By:
  1. By: Meng, Jin (Paleontologist) - Bowen, Gabriel J. - Ye, Jie. - Koch, Paul L. - Ting, Su-Yin - Li, Qian - Jin, Xun
    Publication info: New York, NY American Museum of Natural History c2004
    Holding Institution: American Museum of Natural History Library
  2. By: Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Yuanqing (Paleontologist) - Ni, Xijun (Paleontologist) - Beard, K. Christopher - Sun, Chengkai. - Li, Qian - Jin, Xun - Bai, Bin,
    Publication info: New York, NY American Museum of Natural History c2007
    Holding Institution: American Museum of Natural History Library