dcsimg
Sort By:
 1. By: Solovyeva, Evgeniya - Dunayev, Evgeniy - Nazarov, Roman - Rajabizadeh, Mehdi - Poyarkov, Nikolay
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 748
  Date: 2018
  Page Range: 97-129
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 2. By: Schileyko, Arkady A. - Solovyeva, Evgeniya
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 840
  Date: 2019
  Page Range: 133-155
  Publication info: Pensoft Publishers 2019
 3. By: Bannikova, Anna - Jenkins, Paulina D. - Solovyeva, Evgeniya - Pavlova, Svetlana V. - Demidova, Tatiana - Simanovsky, Sergey - Sheftel, Boris I. - Lebedev, Vladimir - Fang, Yun - Dalen, Love - Abramov, Alexei
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 888
  Date: 2019
  Page Range: 133-158
  Publication info: Pensoft Publishers 2019