dcsimg
Sort By:
 1. By: Abramov, Alexei - Bannikova, Anna - Lebedev, Vladimir - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 795
  Date: 2018
  Page Range: 77-81
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 2. By: Bannikova, Anna - Jenkins, Paulina D. - Solovyeva, Evgeniya - Pavlova, Svetlana V. - Demidova, Tatiana - Simanovsky, Sergey - Sheftel, Boris I. - Lebedev, Vladimir - Fang, Yun - Dalen, Love - Abramov, Alexei
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 888
  Date: 2019
  Page Range: 133-158
  Publication info: Pensoft Publishers 2019