dcsimg
Please read BHL's Acknowledgment of Harmful Content
Sort By:
 1. By: Bai, Bin, - Gong, Yan-xin. - Li, Qian - Mao, Fang-yuan. - Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Hai-bing. - Wang, Yuanqing (Paleontologist)
  Publication info: New York, NY :American Museum of Natural History,[2018]
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 2. By: Bai, Bin, - Gong, Yan-xin. - Li, Qian - Mao, Fang-yuan. - Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Hai-bing. - Wang, Yuanqing (Paleontologist)
  Publication info: 2018-12-14
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 3. By: Bai, Bin, - Wang, Yuanqing (Paleontologist) - Meng, Jin (Paleontologist)
  Publication info: New York, NY :American Museum of Natural History,c2010.
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 4. By: Bai, Bin, - Mao, Fang-yuan. - Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Yuanqing (Paleontologist)
  Publication info: New York, NY :American Museum of Natural History,[2017]
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 5. By: Wang, Hai-bing. - Bai, Bin, - Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Yuanqing (Paleontologist)
  Publication info: New York, NY :American Museum of Natural History,[2018]
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 6. By: Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Yuanqing (Paleontologist) - Ni, Xijun (Paleontologist) - Beard, K. Christopher. - Sun, Chengkai. - Li, Qian - Jin, Xun - Bai, Bin,
  Publication info: New York, NY :American Museum of Natural History,c2007.
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 7. By: Bai, Bin, - Holbrook, Luke. - Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Hai-bing. - Wang, Yuanqing (Paleontologist)
  Publication info: 2017-06-09
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library
 8. By: Bai, Bin, - Meng, Jin (Paleontologist) - Wang, Yuanqing (Paleontologist) - Wang, Hai-bing. - Holbrook, Luke.
  Publication info: New York, NY :American Museum of Natural History,[2017]
  Holding Institution: American Museum of Natural History Library