dcsimg
Sort By:
 1. By: Jenkins, Paulina D. - Abramov, Alexei - Bannikova, Anna - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 313
  Date: 2013
  Page Range: 61-79
  Publication info: Pensoft Publishers 2013
 2. By: Abramov, Alexei - Bannikova, Anna - Lebedev, Vladimir - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 795
  Date: 2018
  Page Range: 77-81
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 3. By: Kvartalnov, Pavel - Abdulnazarov, Abdulnazar - Samotskaya, Veronika - Poznyakova, Julia - Ilyina, Irina - Bannikova, Anna - Solovyeva, Eugenia
  Type: Article
  In: Forktail.
  Volume: 29
  Date: 2013
  Page Range: 37--42
  Publication info: Oxford.
 4. By: Abramov, Alexei - Bannikova, Anna - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 207
  Date: 2012
  Page Range: 37-47
  Publication info: Pensoft Publishers 2012
 5. By: Bannikova, Anna - Jenkins, Paulina D. - Solovyeva, Evgeniya - Pavlova, Svetlana V. - Demidova, Tatiana - Simanovsky, Sergey - Sheftel, Boris I. - Lebedev, Vladimir - Fang, Yun - Dalen, Love - Abramov, Alexei
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 888
  Date: 2019
  Page Range: 133-158
  Publication info: Pensoft Publishers 2019