Sort By:
  1. Handboek voor den landbouw in Nederlandsch Oost-Indièe; overzigt van de kweeking en behandeling der voornaamste voortbrengselen uit het plantenrijk in de keerkringslanden.
    By: Sturler, W. L. de (Willem Louis),
    Publication info: Leiden,A. W. Sythoff,1863.
    Holding Institution: Northeastern University, Snell Library (archive.org)
    View Book