Sort By:
 1. Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis bevattende so wel ene bestipte bepaling van de ligging en grote van die eilanden, als en volledige ontvouwing van hunne inwendige gesteltenis vuurbrakende bergen, heete en warme bronnen enz. : een omstandig bericht van de vruchten en kruiden des lands, van de wilde en tamme landdieren, vogelen en visschen, de visvangst der Yslanders en hunne onderscheiden behandeling, toebereiding en drogen der visschen : voorts het getal der inwoonders, hunnen aart, levenswyze en bezigheden, woningen, kledingen, handteering, arbeid, veehoedery, koophandel, maten en gewichten, huwelyks plechtingheden, opvoeding hunner kinderen, Godsdienst, kerken en kerkenbestuur, burgerlyke regering, wetten, strafoeffeningen en wat wyders tot de kennis van een land vereischt word /
  By: Anderson, Johann, - Horrebow, Niels, - J. D. J. - Winckler, Johann Dietrich,
  Publication info: Te Amsterdam :By Jan van Dalen ...,1756.
  Holding Institution: Canadiana.org (archive.org)
  View Book
 2. The natural history of Iceland : containing a particular and accurate account of the different soils, burning mountians, minerals, vegetables, metals, stones, beasts, birds, and fishes : together with the disposition, customs, and manner of living of the inhabitants : interspersed with an account of the island, by Mr. Anderson ... : to which is added, a meteorological table, with remarks. /
  By: Horrebow, Niels, - Anderson, Johann, - Lownes, Albert Edgar - Mead, Albert Davis,
  Publication info: London :Printed for A. Linde ... [and 8 others],1758.
  Holding Institution: University of Toronto - Thomas Fisher Rare Book Library
  View Book