dcsimg
Please read BHL's Acknowledgment of Harmful Content
Sort By:
 1. By: Swammerdam, Jan, - Boerhaave, Herman, - Gaubius, Hieronymus David, - Aa, Boudewijn Janssoon van der (II, Leiden) - Aa, Pieter van der, - Severinus, Isaac (Leiden)
  Publication info: Te Leyden, by Isaak Severinus, Boudewyn van der Aa, Pieter van der Aa, 1737-1738
  Holding Institution: Multiple institutions
 2. Hachelijke reys-togt van Jacob Jansz de Roy, na Borneo en Atchin, in sijn vlugt van Batavia, derwaards ondernoomen in het jaar 1691. en vervolgens : Zijnde een opregt verhaal van zeldsaame ontmoetingen, en deerlijke rampen; als beroovinge van vaartuygen de goederen, honger, dorst, naaktheyd, armoede, veerderley doods-gevaar en andere onuytspreekelijke ongemakken, door hem selfs uytgestaan. Mitsgaders een seer naaukeurige beschrijving van het eyland Borneo, met des zelfs koningrijken, also Banyer Massing, Succadana, Cottaringen, de woon-plaatsen van de viadjes en andere, met hare overkostelijke goud-en diamant-mijnen, camphur en andere koopmanschappen, also ook hare goud-rijke bergen en rivieren, negeryen, schoonheyd der vrouwen, huuwelijken, imborst en zeeden der inwoonders, &c. Insgelijks een aanmerkelijk berigt van her koningrijk Atchin op Sumatra, met haat land-aard, regeering en uytvoering van lijf-en hals-strassen over de dieven
  By: Roy, Jacob Jansz de, - Aa, Pieter van der,
  Publication info: Te Leyden, By Pieter van der Aa, boekverkoper, 1706
  Holding Institution: Smithsonian Libraries and Archives
 3. By: Scheuchzer, Johann Jakob, - Füssli, Johann Melchior, - Huber, Johann Heinrich, - Nutting, Joseph, - Aa, Pieter van der,
  Edition: Editio novissima duplo auctior.
  Publication info: Lugduni Batavorum, sumptibus Petri vander Aa, MDCCXXIII [1723]
  Holding Institution: Smithsonian Libraries and Archives
  BHL Collections: Unearthed! Smithsonian Libraries' Paleo Collection
 4. By: Munting, Abraham, - Mensinga, Johannes, - Rabus, Pieter, - Goeree, Jan, - Baptist, Jacobus. - Aa, Pieter van der, - Halma, François,
  Publication info: Te Leyden, By Pieter vander Aa, 1696
  Holding Institution: Research Library, The Getty Research Institute
 5. By: Scheuchzer, Johann Jakob, - Aa, Pieter van der,
  Publication info: Lugduni Batavorum, Typis ac sumptibus Petri Vander Aa, 1723
  Holding Institution: Research Library, The Getty Research Institute