Sort By:
 1. nan ji zhou di li gai yao 南极洲地理概要
  By: xu jinzhi 徐近之
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 2. qing zeng zi ran di li zi liao 青藏自然地理资料
  By: xu jinzhi 徐近之
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book