Sort By:
 1. Yang ming shan guo jia gong yuan cui cui gu zhao ce sheng tai xi zhi yan jiu diao cha 陽明山國家公園翠翠谷沼澤生態系之研究調查
  By: Lu, Guangyang (呂光洋), Wang Zhenzhe, Cao Jieru, Lu Yujuan, Zhang Weisa, Chen Yilong, Hua Bingrong, Ma Xiequn.
  Publication info: guo li tai wan shi fan da xue
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book