Sort By:
 1. Zhurnal Russkago botanicheskago obshchestva pri Imperatorskoĭ akademı̄i nauk.
  By: Russkoe botanicheskoe obshchestvo (Soviet Union)
  Publication info: Petrograd :[Akademıi͡a nauk],1916-
  Holding Institution: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library
  BHL Collections: New York Botanical Garden
  View Book