Sort By:
 1. Årsberättelser om nyare zoologiska arbeten och upptäckter : till Kongl. Vetenskaps-Academien afgifne för åren 1837-1840 /
  By: Kungl. Svenska vetenskapsakademien. - Sundevall, Carl Jacob,
  Publication info: Stockholm :P.A. Norstedt & Söner,1837-1841.
  Holding Institution: Smithsonian Libraries
  View Book
 2. Conspectum avium picinarum /
  By: Sundevall, Carl Jacob,
  Publication info: Stockholm [Sweden] :Samson & Wallin,1866.
  Holding Institution: Smithsonian Libraries
  View Book
 3. A history of Scandinavian fishes
  By: Fries, Bengt Fredrik, - Ekstråom, C. U., - Ekström, Carl Ulrik, - Smitt, F. A. - Smitt, Fredrik Adam, - Sundevall, Carl J., - Sundevall, Carl Jacob, - Wright, Wilhelm von,
  Edition: 2nd ed. / rev. and completed by F. A. Smitt.
  Publication info: Stockholm :P.A. Norstedt & söner,1892-1895.
  Holding Institution: Multiple institutions
  View Book
 4. Kritisk framställning af fogelarterna uti äldre ornithologiska arbeten /
  By: Sundevall, Carl Jacob,
  Publication info: Stockholm :s.n.,1857?
  Holding Institution: Multiple institutions
  View Book
 5. Methodi naturalis avium disponendarum tentamen. Försök till fogelklassens naturenliga uppställnung.
  By: Sundevall, Carl Jacob,
  Publication info: Stockholm,Samson & Wallin,1872[-73]
  Holding Institution: Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library
  View Book
 6. Om slägtet Sorex, med några nya arters beskrifning /
  By: Sundevall, Carl Jacob,
  Publication info: Stockholm :Kungliga Vetenskapsakademien,1842
  Holding Institution: Smithsonian Libraries
  View Book
 7. Svenska foglarna /
  By: Sundevall, Carl Jacob, - Åkerlund, Peter, - Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar,
  Publication info: Stockholm :Tryckt hos J. & A. Riis,1856-1886.
  Holding Institution: Smithsonian Libraries
  View Book
 8. Svenska spindlarnes beskrifning;
  By: Sundevall, Carl Jacob,
  Publication info: Stockholm?1832?
  Holding Institution: Cornell University Library
  View Book