Sort By:
  1. Om sekundära, anatomiska förändringar inom fanerogamernas florala region. I.
    By: Eliasson, Albin Gottfrid, - Kungl. Svenska vetenskapsakademien.
    Publication info: Stockholm,Kungl. boktryckeriet P.A. Norstedt & söner,1894.
    Holding Institution: Smithsonian Libraries
    View Book