Sort By:
 1. Botanicheskie resultaty plavaniia ledakola "Ermak" v sievernom ledovitom okeanie lietom 1901 goda /
  By: Palibin, I. V. (Ivan Vladimirovich), - Makarov, Stepan Osipovich, - Ermak (Ship)
  Publication info: Peterburg :Akts. obshch. tip. diela v. SPb (Gerold),1903-06 [i.e. 1906?]
  Holding Institution: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library
  BHL Collections: New York Botanical Garden
  View Book