dcsimg
Sort By:
 1. By: Goliašová, Kornélia - Michalková, Eleonóra (eds.)
  Publication info: Bratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied 2006
  Holding Institution: Biblioteca Digital del Real Jardin Botanico de Madrid
 2. By: Goliašová, Kornélia - Šípošová, Helena (eds.)
  Publication info: Bratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied 2002
  Holding Institution: Biblioteca Digital del Real Jardin Botanico de Madrid
 3. By: Goliašová, Kornélia - Šípošová, Helena (eds.)
  Publication info: Bratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied 2008
  Holding Institution: Biblioteca Digital del Real Jardin Botanico de Madrid
 4. By: Goliašová, Kornélia - Michalková, Eleonóra (eds.)
  Publication info: Bratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied
  Holding Institution: Biblioteca Digital del Real Jardin Botanico de Madrid
 5. By: Goliašová, Kornélia - Michalková, Eleonóra (eds.)
  Publication info: Bratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied 2012
  Holding Institution: Biblioteca Digital del Real Jardin Botanico de Madrid