Sort By:
 1. An inventory of invasive alien species in China
  By: Xu, Haigen - Qiang, Sheng - Genovesi, Piero - Ding, Hui - Wu, Jun - Meng, Ling - Han, Zhengmin - Miao, Jinlai - Hu, Baishi - Guo, Jiangying - Sun, Hongying - Huang, Cheng - Lei, Juncheng - Le, Zhifang - Zhang, Xiaoping - He, Shunping - Wu, YU - Zheng, Zhou - Chen, Lian - Jarošik, Vojtěch - Pysek, Petr
  Type: Article
  In: NeoBiota
  Volume: 15
  Date: 2012
  Page Range: 1-26
  Publication info: Pensoft Publishers 2012
  View Article (External)
 2. Troubling travellers: are ecologically harmful alien species associated with particular introduction pathways?
  By: Pergl, Jan - Pyšek, Petr - Bacher, Sven - Essl, Franz - Genovesi, Piero - Harrower, Colin - Hulme, Philip - Jeschke, Jonathan - Kenis, Marc - Kühn, Ingolf - Perglová, Irena - Rabitsch, Wolfgang - Roques, Alain - Roy, David - Roy, Helen - Vilà, Montserrat - Winter, Marten - Nentwig, Wolfgang
  Type: Article
  In: Neobiota
  Date: 2017
  Publication info: Pensoft Publishers 2017
  View Article (External)