dcsimg
Sort By:
 1. By: Sourakov, Andrei - Zakharov, Evgeny
  Type: Article
  In: Comparative Cytogenetics
  Volume: 5
  Date: 2011
  Page Range: 191-210
  Publication info: Pensoft Publishers 2011
 2. By: Pazhenkova, Elena - Zakharov, Evgeny - Lukhtanov, Vladimir
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 538
  Date: 2015
  Page Range: 35-46
  Publication info: Pensoft Publishers 2015