dcsimg
Sort By:
 1. By: Ye, Juquan. 叶橘泉
  Publication info: shang hai wei sheng chu ban she 上海卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine
 2. By: hu guang ci 胡光慈
  Publication info: jjin zhang shu ju 锦章书局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine
 3. By: zhong guo yao xue hui shang hai fen hui、shang hai shi yao cai gong si 中国药学会上海分会、上海市药材公司
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she 上海科学技术出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine
 4. By: Ye, Juquan. 叶橘泉
  Publication info: ke xue ji shu chu ban she chu ban 科学技术出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine
 5. By: Zhejiang Sheng (China). Wei sheng ting.
  Publication info: 浙江人民出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine
 6. By: zhong guo yao xue hui shang hai fen hui、shang hai shi yao cai gong si 中国药学会上海分会、上海市药材公司
  Publication info: ke ji wei sheng chu ban she 科技卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine
 7. By: Zhejiang Sheng (China). Wei sheng ting.
  Publication info: 浙江人民出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine
 8. By: shan dong wei sheng gan bu jing xui xue yuan 山东卫生干部进修学院
  Publication info: shan dong ren ming chu ban she 山东人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine
 9. By: Wu, Pu (吴普)
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine
 10. By: shan xi wei sheng ting 山西卫生厅
  Publication info: shan xi wei sheng ting 山西卫生厅
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine
 11. By: jiang xi nong ye ting zhong shou yi shi yan suo 江西农业厅中兽医实验所
  Publication info: jiang su ren min chu ban she 江苏人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine
 12. By: zhong guo ke xue yuan si chuan fen yuan zhong yi zhong yao yan jiu suo 中国科学院四川分院中医中药研究所
  Publication info: si chuan ren min chu ban she 四川人民出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine
 13. By: zhong guo nong ye ke xue yuan zhong shou yi yan jiu suo 中国农业科学院中兽医研究所
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine
 14. By: zhong guo ke xue yuan si chuan fen yuan zhong yi zhong yao yan jiu suo、si chuan sheng shang ye ting yi yao 中国科学院四川分院中医中药研究所、四川省商业厅医药
  Publication info: si chuan ren min chu ban she 四川人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: Chinese medicine