Sort By:
 1. Mindeskrift i anledning af hundredaaret for Japetus Steenstrups fodsel udg. af en kreds af naturforskere ved Hector F.E. Jungersen og Eug. Warming. Udgivelsen bekostet af Carlsbergfondet.
  By: Jungersen, Hector F. E. (Hector Frederik Estrup), - Warming, Eugenius, - Carlsbergfondet (Copenhagen, Denmark)
  Publication info: KobenhavnB. Lunos bogtrykkeri1914
  Holding Institution: University of Toronto - Gerstein Science Information Centre
  Subjects: 1813-1897  Collected Works  Natural history  Steenstrup, Johannes Japetus Smith,  
  View Book