dcsimg
Sort By:
 1. By: Favre, Pierre Etienne Lazare,
  Publication info: Paris :Imperial Printing-Office,1865.
  Holding Institution: National Library Board, Singapore
  Subjects: Civilization  Malays (Asian people)  Malaysia  Social life and custom  Sumatra (Indonesia)  
  BHL Collections: BHL Singapore
 2. By: Giesenhagen, Karl Friedrich Georg,
  Publication info: Leipzig :B.G. Teubner,1902.
  Holding Institution: University of California Libraries (archive.org)
  Subjects: Description and travel  Indonesia  Java  Java (Indonesia)  Natural history  Sumatra  Sumatra (Indonesia)  
 3. Hachelijke reys-togt van Jacob Jansz de Roy, na Borneo en Atchin, in sijn vlugt van Batavia, derwaards ondernoomen in het jaar 1691. en vervolgens : Zijnde een opregt verhaal van zeldsaame ontmoetingen, en deerlijke rampen; als beroovinge van vaartuygen de goederen, honger, dorst, naaktheyd, armoede, veerderley doods-gevaar en andere onuytspreekelijke ongemakken, door hem selfs uytgestaan. Mitsgaders een seer naaukeurige beschrijving van het eyland Borneo, met des zelfs koningrijken, also Banyer Massing, Succadana, Cottaringen, de woon-plaatsen van de viadjes en andere, met hare overkostelijke goud-en diamant-mijnen, camphur en andere koopmanschappen, also ook hare goud-rijke bergen en rivieren, negeryen, schoonheyd der vrouwen, huuwelijken, imborst en zeeden der inwoonders, &c. Insgelijks een aanmerkelijk berigt van her koningrijk Atchin op Sumatra, met haat land-aard, regeering en uytvoering van lijf-en hals-strassen over de dieven
  By: Roy, Jacob Jansz de, - Aa, Pieter van der,
  Publication info: Te Leyden :By Pieter van der Aa, boekverkoper,1706.
  Holding Institution: Smithsonian Libraries
  Subjects: Borneo  Description and travel  Discoveries in geography  Discovery and exploration  Early works  Early works to 1800  East Indies  Sumatra (Indonesia)
 4. By: Marsden, William,
  Edition: 3rd ed.
  Publication info: London :Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown,1811.
  Holding Institution: Princeton Theological Seminary Library (archive.org)
  Subjects: Indonesia  Natural history  Sumatra  Sumatra (Indonesia)  
 5. By: Wallace, Alfred Russel,
  Publication info: London :Macmillan and Co.,1869.
  Holding Institution: Wellcome Library (archive.org)
  Subjects: Borneo  Electronic books  Java (Indonesia)  Malay Archipelago  Malaysia  Natural history  Philippines  Sumatra (Indonesia)
 6. By: Wallace, Alfred Russel,
  Publication info: London :Macmillan and Co.,1869.
  Holding Institution: Wellcome Library (archive.org)
  Subjects: Borneo  Electronic books  Java (Indonesia)  Malay Archipelago  Malaysia  Natural history  Philippines  Sumatra (Indonesia)
 7. By: Veth, Pieter Johannes,
  Publication info: Leiden,E. J. Brill,1881-92.
  Holding Institution: Princeton Theological Seminary Library (archive.org)
  Subjects: Description and travel  Indonesia  Malay literature  Malayan languages  Natural history  Social life and customs  Sumatra  Sumatra (Indonesia)  
 8. By: Veth, Pieter Johannes,
  Publication info: LeidenE.J. Brill1881-92
  Holding Institution: Multiple institutions
  Subjects: Description and travel  Malay literature  Malayan languages  Natural history  Social life and customs  Sumatra  Sumatra (Indonesia)