Sort By:
 1. zhong yao cai shou ce 中药材手册
  By: zhang jia kou zhuan yuan gong shu shang ye ju yao cai jing li bu 张家口专员公署商业局药材经理部编
  Publication info: 河北人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: traditional Chinese medicine  
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 2. zhong yao cai shou ce 中药材手册
  By: zhong hua ren min gong he guo wei sheng bu yao zheng guan li ju 中华人民共和国卫生部药政管理局
  Publication info: 人民卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: traditional Chinese medicine  
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 3. zhong yao jian ding can kao zi liao.di yi ji 中药鉴定参考资料.第一集
  By: zhong guo yao xue hui zhong yao yan jiu wei yuan hui 中国药学会中药研究委员会编辑
  Publication info: ren min wei sheng chu ban she 人民卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: traditional Chinese medicine  
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 4. zhong yao jian shi 中药简史
  By: beijing zhong yi xue yuan yi jiu wu qi nian ban 北京中医学院一九五七年班编
  Publication info: ke xue ji shu chu ban she 科学技术出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: traditional Chinese medicine  
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 5. zhong yao xue 中药学
  By: nan jing zhong yi xue yuan,jiang su sheng zhong yi yan jiu suo 南京中医学院,江苏省中医研究所编著
  Publication info: ren min wei sheng chu ban she 人民卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: traditional Chinese medicine  
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 6. zhong yao yan jiu hui bian 中药研究汇编
  By: dong bei yi xue tu shu chu ban she 东北医学图书出版社主编
  Publication info: dong bei yi xue tu shu chu ban she 东北医学图书出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  Subjects: traditional Chinese medicine  
  BHL Collections: BHL China
  View Book