Sort By:
 1. W: Dampier en L: Wafers Reystogten rondom de waereldt; : begrypende, in vier beknopte boekdeelen, een naauwkeurige beschryving van verscheyde nieuwe ontdekte zeën, kusten, en landen, zo in Amerika, Asia, als Afrika; benevens veele nuttelyke aanmerkingen ontrent de stroomen, winden, havens, dieptens, engtens en andere fraye waarnemingen en bysonderheden, zo van bereisde als voor dese, onbereisde gewesten: alom doormengt, met de beschrijving der inwoonders, aardt, zeden en plegtigheden dezer vreemde volkeren. Midsgaders derselver landsdouwen, vrugten, gewassen, dieren, en andere seldsaamheden. Voorzien met een groot getal kaarten, kust ontdekkingen en andere fraye verbeeldingen. /
  By: Dampier, William, - Sewel, William, - Wafer, Lionel,
  Publication info: Tot Amsteldam :By Johannes Ratelband, en Andries van Damme,M. DCC. XVII. [1717]
  Holding Institution: John Carter Brown Library (archive.org)
  Subjects: Australia  Buccaneers  Campeche, Bay of (Mexico)  Canary Islands  Cape Verde  Description and travel  Discovery and exploration  East Indies  Imprint 1717  Latin America  Mexico  Natural history  Ocean currents  Salvador (Brazil)  Shark Bay (W.A.)  Tides  Voyages and travels  Voyages around the world  West Indies  Winds  
  View Book