dcsimg
W: Dampier en L: Wafers Reystogten rondom de waereldt; :
Add this to your Mendeley library Report an error

Title

W: Dampier en L: Wafers Reystogten rondom de waereldt; : begrypende, in vier beknopte boekdeelen, een naauwkeurige beschryving van verscheyde nieuwe ontdekte zeën, kusten, en landen, zo in Amerika, Asia, als Afrika; benevens veele nuttelyke aanmerkingen ontrent de stroomen, winden, havens, dieptens, engtens en andere fraye waarnemingen en bysonderheden, zo van bereisde als voor dese, onbereisde gewesten: alom doormengt, met de beschrijving der inwoonders, aardt, zeden en plegtigheden dezer vreemde volkeren. Midsgaders derselver landsdouwen, vrugten, gewassen, dieren, en andere seldsaamheden. Voorzien met een groot getal kaarten, kust ontdekkingen en andere fraye verbeeldingen. /

Title Variants:

Alternative: Reistogten rond om de wereld.

Alternative: Reystogten rondom de waereldt.

Alternative: Tweede deel van Dampiers Reyese.

Alternative: William Dampier en Lionel Wafers Reystogten rondom de waereldt.

Uniform: New voyage round the world.

By

Type

Book

Material

Published material

Publication info

Tot Amsteldam :By Johannes Ratelband, en Andries van Damme,M. DCC. XVII. [1717]

Subjects

Australia , Buccaneers , Campeche, Bay of (Mexico) , Canary Islands , Cape Verde , Description and travel , Discovery and exploration , East Indies , Imprint 1717 , Latin America , Mexico , Natural history , Ocean currents , Salvador (Brazil) , Shark Bay (W.A.) , Tides , Voyages and travels , Voyages around the world , West Indies , Winds

DOI

https://doi.org/10.5962/bhl.title.59705

Find in a local library

Title

W: Dampier en L: Wafers Reystogten rondom de waereldt; : begrypende, in vier beknopte boekdeelen, een naauwkeurige beschryving van verscheyde nieuwe ontdekte zeën, kusten, en landen, zo in Amerika, Asia, als Afrika; benevens veele nuttelyke aanmerkingen ontrent de stroomen, winden, havens, dieptens, engtens en andere fraye waarnemingen en bysonderheden, zo van bereisde als voor dese, onbereisde gewesten: alom doormengt, met de beschrijving der inwoonders, aardt, zeden en plegtigheden dezer vreemde volkeren. Midsgaders derselver landsdouwen, vrugten, gewassen, dieren, en andere seldsaamheden. Voorzien met een groot getal kaarten, kust ontdekkingen en andere fraye verbeeldingen. /

Title Variants:

Alternative: Reistogten rond om de wereld.

Alternative: Reystogten rondom de waereldt.

Alternative: Tweede deel van Dampiers Reyese.

Alternative: William Dampier en Lionel Wafers Reystogten rondom de waereldt.

Uniform: New voyage round the world.

By

Dampier, William, 1652-1715 , Voyages to the Bay of Campeachy.

Sewel, William, 1653-1720
Dampier, William, 1652-1715 , Discourse of the trade-winds, breezes, storms, seasons of the year, tides and currents of the torrid zone throughout the world.
Dampier, William, 1652-1715 , Voyage from Achin in Sumatra, to Tonquin, and other places in the East Indies.
Wafer, Lionel, 1660?-1705? , New voyage and description of the Isthmus of America.

Type

Book

Material

Published material

Publication info

Tot Amsteldam :By Johannes Ratelband, en Andries van Damme,M. DCC. XVII. [1717]

Notes:

Virgules replaced by commas in transcription of title pages.

Translation, by William Sewel, of vols. 1-3 of the author's A new voyage round the world, of which the vol. 1 was printed London, 1697, vol. 2 was printed in 3 parts London, 1699 under title: Voyages and descriptions, and vol. 3 was printed London, 1703 under title: A voyage to New Holland, &c. in the year 1699; also issued with vol. 2 is the translation of A new voyage and description of the Isthmus of America / by Lionel Wafer, first printed London, 1699.

A collected Dutch edition of vols. 1-3 of the author's A new voyage round the world, with A new voyage and description of the Isthmus of America / by Lionel Wafer, first printed separately in The Hague, 1698-1704.

Added, engraved title page of vol. 1 reads: Reistogten rond om de wereld.

Added, engraved title page of vol. 2 reads: Tweede deel van Dampiers Reyse.

Volume 1 was first printed in Dutch translation, by William Sewel, in The Hague, 1698; this edition of vol. 1 was reissued from The Hague, 1716 printing. Cf. Sabin.

Title page of vol. 2 reads: "Tweede deel van William Dampiers Reystogt rondom de warreldt behelzende eene beschryving der togten na Tonquin, Achin, Malakka, beneffens derzelver gewassen, inwoonders, manieren, koophandel, staats-bestier. Een verhaal van twee togten na Kampechie, beneffens de kusten, gewassn [sic], inwoonders, 't hakken van verfhout, handel van Jukatan, Kampechie, Nieuw Spanje. En eene verhandeling van de pasaat, zee-en-land-winden, stormen, saizoenen, getyden en stroomen der verzengde luchtstreek, in de gansche wereld: met een korte beschryving van Natal in Afrika, en deszelfs, inboorlingen, enz. Midsgaders Lionel Wafers naauwkeurige beschryving van Darien of de land-engte van Amerika. Behelzende een verhaal des schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar, beneffens de gesteltenisse van het land, de kusten, boomen, vruchten, beesten, enz. alsmede de Indiaanen, hunne gestalte, aardt, zeeden, en werk. Alles uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel. Met naauwkeurige landkaarten en kopere plaaten verciert" and has identical imprint as that of vol. 1.

Volume 2 was first printed in Dutch translation, by William Sewel, in The Hague, 1700, and also included Wafer's A new voyage and description of the Isthmus of America.

"Afdeeling behelzende. Zyne togt van Achin op Sumatra na Tonquin en andere plaatsen in Oostindie", v. 2, part 1, p. 1-117, 2nd count, has separate caption title and is a translation of "A voyage from Achin in Sumatra, to Tonquin, and other places in the East Indies"

"Afdeeling behelzende. Eene beschryving van de Baai van Kampechie in Westindië, en andere omleggende plaatsen", v. 2, part 2, p. 118-204, 2nd count, has separate caption title and is a translation of "Voyages to the Bay of Campeachy"

"Afdeeling behelzende. Een verhaal van de winden, stormen, getyden en stroomen", v. 2, part 3, p. 205-284, 2nd count, has separate caption title and is a translation of "Discourse of the trade-winds, breezes, storms, seasons of the year, tides and currents of the torrid zone throughout the world"

"Nieuwe reystogt en beschryving van de land-engte van Amerika, behelzende een verhaal van de schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar, de gesteltenisse van 't land, kusten, bergen, rivieren, bossen, 't aardryk, weeder, de boomen, vruchten, beesten, volgelen, visschen enz. Mitsgaders de Indiaansche inwoonders, hunne gestalte, aardt, zeeden, gewoonten, werk, huuwelyken, gastmaalen, beestejagt, manier van tellen, taal, enz. Beneffens eenige merkwaardige ontmoetingen in de zuydzee en elders. Door Lionel Wafer, uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel", v. 2, p. [1]-88, 3rd count, has separate dated title page with identical imprint as that of vol. 1. Wafer's work was first printed London, 1699 and was not originally issued with vol. 2 of Dampier's A new voyage around the world.

Title page of vol. 3 reads: "Derde deel van William Dampiers Reystogt rondom de waereldt behelzende zyne reystogt na Nieuw Holland gedaen in 't jaar 1699. Waarin begreepen zyn de Kanarische Eylanden, de eylanden van Mayo en St. Jago. De allerheyligen baai met de schansen en de stad Bahia in Brasilie: de Kaap Salvador; de winden op de Brasilische kust; de Abrohlos ondiepten. Een tafel der variatien op deeze togt. Ontmoetingen by de Kaap van Goede Hoop. De koers na Nieuw Holland. Sjarks Baai; de eylanden en kust van Nieuw Holland. Midsgaders de inwooners, manieren, gewoonten, koophandel; havens, landsdouw, beesten, vogels, visschen, boomen, planten, vruchten, enz. Met een kaart en andere kopere plaaten vercierd. Uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel" and has identical imprint as that of vol. 1.

Volume 3 was first printed in Dutch translation, by William Sewel, in The Hague, 1704.

Pagination: v. 1: 11, [1], 394, [8] p., [13] leaves of plates (5 folded); v. 2: [8], 284, 89, [7] p., [15] leaves of plates (7 folded); v. 3: [8], 74, [6] p., [15] leaves of plates (1 folded)

Signatures: v. 1: * (*1, *2 versos blank) **² A-3B (2Z missigned Z3); v. 2: ** (**1, **2 versos blank) A-2M 2N² ²A-²M (²A1 verso blank); v. 3: * (*1 verso blank) A-K (K4 verso blank)

Errors in paging: v. 2, p. 73. 3rd count, misnumbered 37.

Includes indexes.

Title page of part 1 printed in red and black; woodcut printer's ornaments on title pages; head and tail pieces; initials.

Tiele, P.A. Nederlandsche bibliographie, | 290n.

Alden, J.E. European Americana, | 717/41.

Subjects

Australia , Buccaneers , Campeche, Bay of (Mexico) , Canary Islands , Cape Verde , Description and travel , Discovery and exploration , East Indies , Imprint 1717 , Latin America , Mexico , Natural history , Ocean currents , Salvador (Brazil) , Shark Bay (W.A.) , Tides , Voyages and travels , Voyages around the world , West Indies , Winds

Language

Dutch

Identifiers:

OCLC: 733585599

DOI

https://doi.org/10.5962/bhl.title.59705

Find in a local library

Download MODS

<mods xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="3.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-0.xsd">
<titleInfo>
<title>W: Dampier en L: Wafers Reystogten rondom de waereldt; : begrypende, in vier beknopte boekdeelen, een naauwkeurige beschryving van verscheyde nieuwe ontdekte ze&#235;n, kusten, en landen, zo in Amerika, Asia, als Afrika; benevens veele nuttelyke aanmerkingen ontrent de stroomen, winden, havens, dieptens, engtens en andere fraye waarnemingen en bysonderheden, zo van bereisde als voor dese, onbereisde gewesten: alom doormengt, met de beschrijving der inwoonders, aardt, zeden en plegtigheden dezer vreemde volkeren. Midsgaders derselver landsdouwen, vrugten, gewassen, dieren, en andere seldsaamheden. Voorzien met een groot getal kaarten, kust ontdekkingen en andere fraye verbeeldingen. /</title>
</titleInfo>
<titleInfo type="uniform">
<title>New voyage round the world.</title>
</titleInfo>
<titleInfo type="alternative">
<title>Reistogten rond om de wereld.</title>
</titleInfo>
<titleInfo type="alternative">
<title>Reystogten rondom de waereldt.</title>
</titleInfo>
<titleInfo type="alternative">
<title>Tweede deel van Dampiers Reyese.</title>
</titleInfo>
<titleInfo type="alternative">
<title>William Dampier en Lionel Wafers Reystogten rondom de waereldt.</title>
</titleInfo>
<name type="personal">
<namePart>Dampier, William,</namePart>
<namePart type="date">1652-1715</namePart>
<affiliation>Voyages to the Bay of Campeachy.</affiliation>
<role> <roleTerm type="text">creator</roleTerm>
</role>
</name>
<name type="personal">
<namePart>Sewel, William,</namePart>
<namePart type="date">1653-1720</namePart>
<role> <roleTerm type="text">contributor</roleTerm>
</role>
</name>
<name type="personal">
<namePart>Dampier, William,</namePart>
<namePart type="date">1652-1715</namePart>
<affiliation>Discourse of the trade-winds, breezes, storms, seasons of the year, tides and currents of the torrid zone throughout the world.</affiliation>
<role> <roleTerm type="text">contributor</roleTerm>
</role>
</name>
<name type="personal">
<namePart>Dampier, William,</namePart>
<namePart type="date">1652-1715</namePart>
<affiliation>Voyage from Achin in Sumatra, to Tonquin, and other places in the East Indies.</affiliation>
<role> <roleTerm type="text">contributor</roleTerm>
</role>
</name>
<name type="personal">
<namePart>Wafer, Lionel,</namePart>
<namePart type="date">1660?-1705?</namePart>
<affiliation>New voyage and description of the Isthmus of America.</affiliation>
<role> <roleTerm type="text">contributor</roleTerm>
</role>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<genre authority="marcgt">book</genre>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="text">Tot Amsteldam :</placeTerm>
</place>
<publisher>By Johannes Ratelband, en Andries van Damme,</publisher>
<dateIssued>M. DCC. XVII. [1717]</dateIssued>
<dateIssued encoding="marc" point="start" keyDate="yes">1717</dateIssued>
</originInfo>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
</physicalDescription><language>
<languageTerm authority="iso639-2b" type="text">Dutch</languageTerm>
</language>
<note>Virgules replaced by commas in transcription of title pages.</note>
<note>Translation, by William Sewel, of vols. 1-3 of the author&#39;s A new voyage round the world, of which the vol. 1 was printed London, 1697, vol. 2 was printed in 3 parts London, 1699 under title: Voyages and descriptions, and vol. 3 was printed London, 1703 under title: A voyage to New Holland, &amp;c. in the year 1699; also issued with vol. 2 is the translation of A new voyage and description of the Isthmus of America / by Lionel Wafer, first printed London, 1699.</note>
<note>A collected Dutch edition of vols. 1-3 of the author&#39;s A new voyage round the world, with A new voyage and description of the Isthmus of America / by Lionel Wafer, first printed separately in The Hague, 1698-1704.</note>
<note>Added, engraved title page of vol. 1 reads: Reistogten rond om de wereld.</note>
<note>Added, engraved title page of vol. 2 reads: Tweede deel van Dampiers Reyse.</note>
<note>Volume 1 was first printed in Dutch translation, by William Sewel, in The Hague, 1698; this edition of vol. 1 was reissued from The Hague, 1716 printing. Cf. Sabin.</note>
<note>Title page of vol. 2 reads: &quot;Tweede deel van William Dampiers Reystogt rondom de warreldt behelzende eene beschryving der togten na Tonquin, Achin, Malakka, beneffens derzelver gewassen, inwoonders, manieren, koophandel, staats-bestier. Een verhaal van twee togten na Kampechie, beneffens de kusten, gewassn [sic], inwoonders, &#39;t hakken van verfhout, handel van Jukatan, Kampechie, Nieuw Spanje. En eene verhandeling van de pasaat, zee-en-land-winden, stormen, saizoenen, getyden en stroomen der verzengde luchtstreek, in de gansche wereld: met een korte beschryving van Natal in Afrika, en deszelfs, inboorlingen, enz. Midsgaders Lionel Wafers naauwkeurige beschryving van Darien of de land-engte van Amerika. Behelzende een verhaal des schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar, beneffens de gesteltenisse van het land, de kusten, boomen, vruchten, beesten, enz. alsmede de Indiaanen, hunne gestalte, aardt, zeeden, en werk. Alles uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel. Met naauwkeurige landkaarten en kopere plaaten verciert&quot; and has identical imprint as that of vol. 1.</note>
<note>Volume 2 was first printed in Dutch translation, by William Sewel, in The Hague, 1700, and also included Wafer&#39;s A new voyage and description of the Isthmus of America.</note>
<note>&quot;Afdeeling behelzende. Zyne togt van Achin op Sumatra na Tonquin en andere plaatsen in Oostindie&quot;, v. 2, part 1, p. 1-117, 2nd count, has separate caption title and is a translation of &quot;A voyage from Achin in Sumatra, to Tonquin, and other places in the East Indies&quot;</note>
<note>&quot;Afdeeling behelzende. Eene beschryving van de Baai van Kampechie in Westindi&#235;, en andere omleggende plaatsen&quot;, v. 2, part 2, p. 118-204, 2nd count, has separate caption title and is a translation of &quot;Voyages to the Bay of Campeachy&quot;</note>
<note>&quot;Afdeeling behelzende. Een verhaal van de winden, stormen, getyden en stroomen&quot;, v. 2, part 3, p. 205-284, 2nd count, has separate caption title and is a translation of &quot;Discourse of the trade-winds, breezes, storms, seasons of the year, tides and currents of the torrid zone throughout the world&quot;</note>
<note>&quot;Nieuwe reystogt en beschryving van de land-engte van Amerika, behelzende een verhaal van de schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar, de gesteltenisse van &#39;t land, kusten, bergen, rivieren, bossen, &#39;t aardryk, weeder, de boomen, vruchten, beesten, volgelen, visschen enz. Mitsgaders de Indiaansche inwoonders, hunne gestalte, aardt, zeeden, gewoonten, werk, huuwelyken, gastmaalen, beestejagt, manier van tellen, taal, enz. Beneffens eenige merkwaardige ontmoetingen in de zuydzee en elders. Door Lionel Wafer, uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel&quot;, v. 2, p. [1]-88, 3rd count, has separate dated title page with identical imprint as that of vol. 1. Wafer&#39;s work was first printed London, 1699 and was not originally issued with vol. 2 of Dampier&#39;s A new voyage around the world.</note>
<note>Title page of vol. 3 reads: &quot;Derde deel van William Dampiers Reystogt rondom de waereldt behelzende zyne reystogt na Nieuw Holland gedaen in &#39;t jaar 1699. Waarin begreepen zyn de Kanarische Eylanden, de eylanden van Mayo en St. Jago. De allerheyligen baai met de schansen en de stad Bahia in Brasilie: de Kaap Salvador; de winden op de Brasilische kust; de Abrohlos ondiepten. Een tafel der variatien op deeze togt. Ontmoetingen by de Kaap van Goede Hoop. De koers na Nieuw Holland. Sjarks Baai; de eylanden en kust van Nieuw Holland. Midsgaders de inwooners, manieren, gewoonten, koophandel; havens, landsdouw, beesten, vogels, visschen, boomen, planten, vruchten, enz. Met een kaart en andere kopere plaaten vercierd. Uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel&quot; and has identical imprint as that of vol. 1.</note>
<note>Volume 3 was first printed in Dutch translation, by William Sewel, in The Hague, 1704.</note>
<note>Pagination: v. 1: 11, [1], 394, [8] p., [13] leaves of plates (5 folded); v. 2: [8], 284, 89, [7] p., [15] leaves of plates (7 folded); v. 3: [8], 74, [6] p., [15] leaves of plates (1 folded)</note>
<note>Signatures: v. 1: * (*1, *2 versos blank) **&#178; A-3B (2Z missigned Z3); v. 2: ** (**1, **2 versos blank) A-2M 2N&#178; &#178;A-&#178;M (&#178;A1 verso blank); v. 3: * (*1 verso blank) A-K (K4 verso blank)</note>
<note>Errors in paging: v. 2, p. 73. 3rd count, misnumbered 37.</note>
<note>Includes indexes.</note>
<note>Title page of part 1 printed in red and black; woodcut printer&#39;s ornaments on title pages; head and tail pieces; initials.</note>
<note type="citation/reference">Tiele, P.A. Nederlandsche bibliographie, | 290n.</note>
<note type="citation/reference">Alden, J.E. European Americana, | 717/41.</note>
<subject>
<geographic>Australia</geographic>
</subject>
<subject>
<topic>Buccaneers</topic>
</subject>
<subject>
<geographic>Campeche, Bay of (Mexico)</geographic>
</subject>
<subject>
<geographic>Canary Islands</geographic>
</subject>
<subject>
<geographic>Cape Verde</geographic>
</subject>
<subject>
<topic>Description and travel</topic>
</subject>
<subject>
<topic>Discovery and exploration</topic>
</subject>
<subject>
<geographic>East Indies</geographic>
</subject>
<subject>
<topic>Imprint 1717</topic>
</subject>
<subject>
<geographic>Latin America</geographic>
</subject>
<subject>
<geographic>Mexico</geographic>
</subject>
<subject>
<topic>Natural history</topic>
</subject>
<subject>
<topic>Ocean currents</topic>
</subject>
<subject>
<geographic>Salvador (Brazil)</geographic>
</subject>
<subject>
<geographic>Shark Bay (W.A.)</geographic>
</subject>
<subject>
<topic>Tides</topic>
</subject>
<subject>
<topic>Voyages and travels</topic>
</subject>
<subject>
<topic>Voyages around the world</topic>
</subject>
<subject>
<geographic>West Indies</geographic>
</subject>
<subject>
<topic>Winds</topic>
</subject>
<identifier type="uri">https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/59705</identifier>
<identifier type="oclc">733585599</identifier>
<identifier type="doi">10.5962/bhl.title.59705</identifier>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">AU@</recordContentSource>
</recordInfo>
</mods>

Download BibTeX citations

@book{bhl121800,
title = {W: Dampier en L: Wafers Reystogten rondom de waereldt; : begrypende, in vier beknopte boekdeelen, een naauwkeurige beschryving van verscheyde nieuwe ontdekte zeën, kusten, en landen, zo in Amerika, Asia, als Afrika; benevens veele nuttelyke aanmerkingen ontrent de stroomen, winden, havens, dieptens, engtens en andere fraye waarnemingen en bysonderheden, zo van bereisde als voor dese, onbereisde gewesten: alom doormengt, met de beschrijving der inwoonders, aardt, zeden en plegtigheden dezer vreemde volkeren. Midsgaders derselver landsdouwen, vrugten, gewassen, dieren, en andere seldsaamheden. Voorzien met een groot getal kaarten, kust ontdekkingen en andere fraye verbeeldingen. / },
copyright = {Not provided. Contact Contributing Library to verify copyright status.},
url = {https://www.biodiversitylibrary.org/item/121800},
note = {https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/59705 --- Virgules replaced by commas in transcription of title pages. --- Translation, by William Sewel, of vols. 1-3 of the author's A new voyage round the world, of which the vol. 1 was printed London, 1697, vol. 2 was printed in 3 parts London, 1699 under title: Voyages and descriptions, and vol. 3 was printed London, 1703 under title: A voyage to New Holland, &c. in the year 1699; also issued with vol. 2 is the translation of A new voyage and description of the Isthmus of America / by Lionel Wafer, first printed London, 1699. --- A collected Dutch edition of vols. 1-3 of the author's A new voyage round the world, with A new voyage and description of the Isthmus of America / by Lionel Wafer, first printed separately in The Hague, 1698-1704. --- Added, engraved title page of vol. 1 reads: Reistogten rond om de wereld. --- Added, engraved title page of vol. 2 reads: Tweede deel van Dampiers Reyse. --- Volume 1 was first printed in Dutch translation, by William Sewel, in The Hague, 1698; this edition of vol. 1 was reissued from The Hague, 1716 printing. Cf. Sabin. --- Title page of vol. 2 reads: "Tweede deel van William Dampiers Reystogt rondom de warreldt behelzende eene beschryving der togten na Tonquin, Achin, Malakka, beneffens derzelver gewassen, inwoonders, manieren, koophandel, staats-bestier. Een verhaal van twee togten na Kampechie, beneffens de kusten, gewassn [sic], inwoonders, 't hakken van verfhout, handel van Jukatan, Kampechie, Nieuw Spanje. En eene verhandeling van de pasaat, zee-en-land-winden, stormen, saizoenen, getyden en stroomen der verzengde luchtstreek, in de gansche wereld: met een korte beschryving van Natal in Afrika, en deszelfs, inboorlingen, enz. Midsgaders Lionel Wafers naauwkeurige beschryving van Darien of de land-engte van Amerika. Behelzende een verhaal des schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar, beneffens de gesteltenisse van het land, de kusten, boomen, vruchten, beesten, enz. alsmede de Indiaanen, hunne gestalte, aardt, zeeden, en werk. Alles uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel. Met naauwkeurige landkaarten en kopere plaaten verciert" and has identical imprint as that of vol. 1. --- Volume 2 was first printed in Dutch translation, by William Sewel, in The Hague, 1700, and also included Wafer's A new voyage and description of the Isthmus of America. --- "Afdeeling behelzende. Zyne togt van Achin op Sumatra na Tonquin en andere plaatsen in Oostindie", v. 2, part 1, p. 1-117, 2nd count, has separate caption title and is a translation of "A voyage from Achin in Sumatra, to Tonquin, and other places in the East Indies" --- "Afdeeling behelzende. Eene beschryving van de Baai van Kampechie in Westindië, en andere omleggende plaatsen", v. 2, part 2, p. 118-204, 2nd count, has separate caption title and is a translation of "Voyages to the Bay of Campeachy" --- "Afdeeling behelzende. Een verhaal van de winden, stormen, getyden en stroomen", v. 2, part 3, p. 205-284, 2nd count, has separate caption title and is a translation of "Discourse of the trade-winds, breezes, storms, seasons of the year, tides and currents of the torrid zone throughout the world" --- "Nieuwe reystogt en beschryving van de land-engte van Amerika, behelzende een verhaal van de schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar, de gesteltenisse van 't land, kusten, bergen, rivieren, bossen, 't aardryk, weeder, de boomen, vruchten, beesten, volgelen, visschen enz. Mitsgaders de Indiaansche inwoonders, hunne gestalte, aardt, zeeden, gewoonten, werk, huuwelyken, gastmaalen, beestejagt, manier van tellen, taal, enz. Beneffens eenige merkwaardige ontmoetingen in de zuydzee en elders. Door Lionel Wafer, uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel", v. 2, p. [1]-88, 3rd count, has separate dated title page with identical imprint as that of vol. 1. Wafer's work was first printed London, 1699 and was not originally issued with vol. 2 of Dampier's A new voyage around the world. --- Title page of vol. 3 reads: "Derde deel van William Dampiers Reystogt rondom de waereldt behelzende zyne reystogt na Nieuw Holland gedaen in 't jaar 1699. Waarin begreepen zyn de Kanarische Eylanden, de eylanden van Mayo en St. Jago. De allerheyligen baai met de schansen en de stad Bahia in Brasilie: de Kaap Salvador; de winden op de Brasilische kust; de Abrohlos ondiepten. Een tafel der variatien op deeze togt. Ontmoetingen by de Kaap van Goede Hoop. De koers na Nieuw Holland. Sjarks Baai; de eylanden en kust van Nieuw Holland. Midsgaders de inwooners, manieren, gewoonten, koophandel; havens, landsdouw, beesten, vogels, visschen, boomen, planten, vruchten, enz. Met een kaart en andere kopere plaaten vercierd. Uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel" and has identical imprint as that of vol. 1. --- Volume 3 was first printed in Dutch translation, by William Sewel, in The Hague, 1704. --- Pagination: v. 1: 11, [1], 394, [8] p., [13] leaves of plates (5 folded); v. 2: [8], 284, 89, [7] p., [15] leaves of plates (7 folded); v. 3: [8], 74, [6] p., [15] leaves of plates (1 folded) --- Signatures: v. 1: * (*1, *2 versos blank) **² A-3B (2Z missigned Z3); v. 2: ** (**1, **2 versos blank) A-2M 2N² ²A-²M (²A1 verso blank); v. 3: * (*1 verso blank) A-K (K4 verso blank) --- Errors in paging: v. 2, p. 73. 3rd count, misnumbered 37. --- Includes indexes. --- Title page of part 1 printed in red and black; woodcut printer's ornaments on title pages; head and tail pieces; initials. --- Tiele, P.A. Nederlandsche bibliographie, | 290n. --- Alden, J.E. European Americana, | 717/41.},
publisher = {Tot Amsteldam :By Johannes Ratelband, en Andries van Damme,},
author = {Dampier, William, and Sewel, William, and Dampier, William, and Wafer, Lionel,},
year = {},
pages = {970},
keywords = {Australia|Buccaneers|Campeche, Bay of (Mexico)|Canary Islands|Cape Verde|Description and travel|Discovery and exploration|East Indies|Imprint 1717|Latin America|Mexico|Natural history|Ocean currents|Salvador (Brazil)|Shark Bay (W.A.)|Tides|Voyages and travels|Voyages around the world|West Indies|Winds},
}

Download RIS citations

TY - BOOK
TI - W: Dampier en L: Wafers Reystogten rondom de waereldt; : begrypende, in vier beknopte boekdeelen, een naauwkeurige beschryving van verscheyde nieuwe ontdekte zeën, kusten, en landen, zo in Amerika, Asia, als Afrika; benevens veele nuttelyke aanmerkingen ontrent de stroomen, winden, havens, dieptens, engtens en andere fraye waarnemingen en bysonderheden, zo van bereisde als voor dese, onbereisde gewesten: alom doormengt, met de beschrijving der inwoonders, aardt, zeden en plegtigheden dezer vreemde volkeren. Midsgaders derselver landsdouwen, vrugten, gewassen, dieren, en andere seldsaamheden. Voorzien met een groot getal kaarten, kust ontdekkingen en andere fraye verbeeldingen. /
UR - https://www.biodiversitylibrary.org/item/121800
PB - By Johannes Ratelband, en Andries van Damme,
CY - Tot Amsteldam :
PY - 1717
N1 - Virgules replaced by commas in transcription of title pages. --- Translation, by William Sewel, of vols. 1-3 of the author's A new voyage round the world, of which the vol. 1 was printed London, 1697, vol. 2 was printed in 3 parts London, 1699 under title: Voyages and descriptions, and vol. 3 was printed London, 1703 under title: A voyage to New Holland, &c. in the year 1699; also issued with vol. 2 is the translation of A new voyage and description of the Isthmus of America / by Lionel Wafer, first printed London, 1699. --- A collected Dutch edition of vols. 1-3 of the author's A new voyage round the world, with A new voyage and description of the Isthmus of America / by Lionel Wafer, first printed separately in The Hague, 1698-1704. --- Added, engraved title page of vol. 1 reads: Reistogten rond om de wereld. --- Added, engraved title page of vol. 2 reads: Tweede deel van Dampiers Reyse. --- Volume 1 was first printed in Dutch translation, by William Sewel, in The Hague, 1698; this edition of vol. 1 was reissued from The Hague, 1716 printing. Cf. Sabin. --- Title page of vol. 2 reads: "Tweede deel van William Dampiers Reystogt rondom de warreldt behelzende eene beschryving der togten na Tonquin, Achin, Malakka, beneffens derzelver gewassen, inwoonders, manieren, koophandel, staats-bestier. Een verhaal van twee togten na Kampechie, beneffens de kusten, gewassn [sic], inwoonders, 't hakken van verfhout, handel van Jukatan, Kampechie, Nieuw Spanje. En eene verhandeling van de pasaat, zee-en-land-winden, stormen, saizoenen, getyden en stroomen der verzengde luchtstreek, in de gansche wereld: met een korte beschryving van Natal in Afrika, en deszelfs, inboorlingen, enz. Midsgaders Lionel Wafers naauwkeurige beschryving van Darien of de land-engte van Amerika. Behelzende een verhaal des schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar, beneffens de gesteltenisse van het land, de kusten, boomen, vruchten, beesten, enz. alsmede de Indiaanen, hunne gestalte, aardt, zeeden, en werk. Alles uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel. Met naauwkeurige landkaarten en kopere plaaten verciert" and has identical imprint as that of vol. 1. --- Volume 2 was first printed in Dutch translation, by William Sewel, in The Hague, 1700, and also included Wafer's A new voyage and description of the Isthmus of America. --- "Afdeeling behelzende. Zyne togt van Achin op Sumatra na Tonquin en andere plaatsen in Oostindie", v. 2, part 1, p. 1-117, 2nd count, has separate caption title and is a translation of "A voyage from Achin in Sumatra, to Tonquin, and other places in the East Indies" --- "Afdeeling behelzende. Eene beschryving van de Baai van Kampechie in Westindië, en andere omleggende plaatsen", v. 2, part 2, p. 118-204, 2nd count, has separate caption title and is a translation of "Voyages to the Bay of Campeachy" --- "Afdeeling behelzende. Een verhaal van de winden, stormen, getyden en stroomen", v. 2, part 3, p. 205-284, 2nd count, has separate caption title and is a translation of "Discourse of the trade-winds, breezes, storms, seasons of the year, tides and currents of the torrid zone throughout the world" --- "Nieuwe reystogt en beschryving van de land-engte van Amerika, behelzende een verhaal van de schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar, de gesteltenisse van 't land, kusten, bergen, rivieren, bossen, 't aardryk, weeder, de boomen, vruchten, beesten, volgelen, visschen enz. Mitsgaders de Indiaansche inwoonders, hunne gestalte, aardt, zeeden, gewoonten, werk, huuwelyken, gastmaalen, beestejagt, manier van tellen, taal, enz. Beneffens eenige merkwaardige ontmoetingen in de zuydzee en elders. Door Lionel Wafer, uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel", v. 2, p. [1]-88, 3rd count, has separate dated title page with identical imprint as that of vol. 1. Wafer's work was first printed London, 1699 and was not originally issued with vol. 2 of Dampier's A new voyage around the world. --- Title page of vol. 3 reads: "Derde deel van William Dampiers Reystogt rondom de waereldt behelzende zyne reystogt na Nieuw Holland gedaen in 't jaar 1699. Waarin begreepen zyn de Kanarische Eylanden, de eylanden van Mayo en St. Jago. De allerheyligen baai met de schansen en de stad Bahia in Brasilie: de Kaap Salvador; de winden op de Brasilische kust; de Abrohlos ondiepten. Een tafel der variatien op deeze togt. Ontmoetingen by de Kaap van Goede Hoop. De koers na Nieuw Holland. Sjarks Baai; de eylanden en kust van Nieuw Holland. Midsgaders de inwooners, manieren, gewoonten, koophandel; havens, landsdouw, beesten, vogels, visschen, boomen, planten, vruchten, enz. Met een kaart en andere kopere plaaten vercierd. Uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel" and has identical imprint as that of vol. 1. --- Volume 3 was first printed in Dutch translation, by William Sewel, in The Hague, 1704. --- Pagination: v. 1: 11, [1], 394, [8] p., [13] leaves of plates (5 folded); v. 2: [8], 284, 89, [7] p., [15] leaves of plates (7 folded); v. 3: [8], 74, [6] p., [15] leaves of plates (1 folded) --- Signatures: v. 1: * (*1, *2 versos blank) **² A-3B (2Z missigned Z3); v. 2: ** (**1, **2 versos blank) A-2M 2N² ²A-²M (²A1 verso blank); v. 3: * (*1 verso blank) A-K (K4 verso blank) --- Errors in paging: v. 2, p. 73. 3rd count, misnumbered 37. --- Includes indexes. --- Title page of part 1 printed in red and black; woodcut printer's ornaments on title pages; head and tail pieces; initials. --- Tiele, P.A. Nederlandsche bibliographie, | 290n. --- Alden, J.E. European Americana, | 717/41.
AU - Dampier, William,
AU - Sewel, William,
AU - Dampier, William,
AU - Wafer, Lionel,
KW - Australia
KW - Buccaneers
KW - Campeche, Bay of (Mexico)
KW - Canary Islands
KW - Cape Verde
KW - Description and travel
KW - Discovery and exploration
KW - East Indies
KW - Imprint 1717
KW - Latin America
KW - Mexico
KW - Natural history
KW - Ocean currents
KW - Salvador (Brazil)
KW - Shark Bay (W.A.)
KW - Tides
KW - Voyages and travels
KW - Voyages around the world
KW - West Indies
KW - Winds
ER -