dcsimg
Sort By:
 1. By: Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 341
  Date: 2013
  Page Range: 107-113
  Publication info: Pensoft Publishers 2013
 2. By: Yang, Lin - Chen, Xiangsheng - Li, Zizhong
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 563
  Date: 2016
  Page Range: 21-32
  Publication info: Pensoft Publishers 2016
 3. By: Yang, Lin - Chen, Xiangsheng - Li, Zizhong
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 187
  Date: 2012
  Page Range: 35-43
  Publication info: Pensoft Publishers 2012
 4. By: Chang, Zhimin - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 917
  Date: 2020
  Page Range: 85-104
  Publication info: Pensoft Publishers 2020
 5. By: Zheng, Yanli - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 462
  Date: 2014
  Page Range: 27-41
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 6. By: Luo, Qiang - Yao, Ya-Lin - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 861
  Date: 2019
  Page Range: 53-61
  Publication info: Pensoft Publishers 2019
 7. By: Sun, Haiyan - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 462
  Date: 2014
  Page Range: 43-46
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 8. By: Zheng, Yanli - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 429
  Date: 2014
  Page Range: 63-68
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 9. By: Zhang, Zhengguang - Chang, Zhimin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 781
  Date: 2018
  Page Range: 51-58
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 10. By: Fan, Zhihua - Li, Zizhong - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 466
  Date: 2014
  Page Range: 95-102
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 11. By: Zhou, Zhengxiang - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 806
  Date: 2018
  Page Range: 73-85
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 12. By: Li, Hongxing - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 825
  Date: 2019
  Page Range: 145-152
  Publication info: Pensoft Publishers 2019
 13. By: Zhang, Yu-Bo - Gerken, Sarah - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 414
  Date: 2014
  Page Range: 137-138
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 14. By: Luo, Qiang - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 790
  Date: 2018
  Page Range: 101-113
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 15. By: Chang, Zhimin - Zhang, Zhengguang - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 417
  Date: 2014
  Page Range: 21-35
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 16. By: Li, Fenge - Yang, Lin - Long, Jian-Kun - Chang, Zhimin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 886
  Date: 2019
  Page Range: 135-144
  Publication info: Pensoft Publishers 2019
 17. By: Sui, Yong-Jin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 825
  Date: 2019
  Page Range: 55-69
  Publication info: Pensoft Publishers 2019
 18. By: Long, Jian-Kun - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 313
  Date: 2013
  Page Range: 1-8
  Publication info: Pensoft Publishers 2013
 19. By: Chang, Zhimin - Chen, Xiangsheng - Webb, Mick
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 517
  Date: 2015
  Page Range: 83-97
  Publication info: Pensoft Publishers 2015
 20. By: Zhang, Zhengguang - Chang, Zhimin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 568
  Date: 2016
  Page Range: 13-21
  Publication info: Pensoft Publishers 2016
 21. By: Hou, Xiao Hui - Chen, Xiangsheng - Yang, Lin
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 307
  Date: 2013
  Page Range: 97-104
  Publication info: Pensoft Publishers 2013
 22. By: Chen, Xiangsheng - Hou, Xiao Hui
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 462
  Date: 2014
  Page Range: 47-57
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 23. By: Zhou, Zhengxiang - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 822
  Date: 2019
  Page Range: 53-65
  Publication info: Pensoft Publishers 2019
 24. By: Li, Hongxing - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 861
  Date: 2019
  Page Range: 43-52
  Publication info: Pensoft Publishers 2019
 25. By: Yan, Zhi - Yang, Lin - Zhang, Pei - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 695
  Date: 2017
  Page Range: 19-35
  Publication info: Pensoft Publishers 2017
 26. By: Xing, Jichun - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 405
  Date: 2014
  Page Range: 139-148
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 27. By: Yang, Weicheng - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 431
  Date: 2014
  Page Range: 51-59
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 28. By: Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 408
  Date: 2014
  Page Range: 19-30
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 29. By: Chang, Zhimin - Yang, Lin - Long, Jiankun - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 698
  Date: 2017
  Page Range: 1-15
  Publication info: Pensoft Publishers 2017
 30. By: Chang, Zhimin - Yang, Lin - Long, Jiankun - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 870
  Date: 2019
  Page Range: 117-135
  Publication info: Pensoft Publishers 2019
 31. By: Chang, Zhimin - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 956
  Date: 2020
  Page Range: 31-47
  Publication info: Pensoft Publishers 2020
 32. By: Xing, Jichun - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 309
  Date: 2013
  Page Range: 66-69
  Publication info: Pensoft Publishers 2013
 33. By: Xu, Shi-Yan - Long, Jian-Kun - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 787
  Date: 2018
  Page Range: 81-90
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 34. By: Yan, Zhi - Yang, Lin - Zhang, Pei - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 768
  Date: 2018
  Page Range: 1-17
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 35. By: Gong, Nian - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 776
  Date: 2018
  Page Range: 81-89
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 36. By: Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 318
  Date: 2013
  Page Range: 81-89
  Publication info: Pensoft Publishers 2013
 37. By: Hongxing, Li - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 735
  Date: 2018
  Page Range: 83-96
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 38. By: Li, Hongxing - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 855
  Date: 2019
  Page Range: 85-94
  Publication info: Pensoft Publishers 2019
 39. By: Yan, Zhi - Yang, Lin - Zhang, Pei - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 739
  Date: 2018
  Page Range: 55-64
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 40. By: Yan, Zhi - Zhang, Chang-hua - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 956
  Date: 2020
  Page Range: 1-18
  Publication info: Pensoft Publishers 2020
 41. By: Zheng, Yanli - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 416
  Date: 2014
  Page Range: 31-39
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 42. By: Yan, Zhi - Zhang, Pei - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 956
  Date: 2020
  Page Range: 19-30
  Publication info: Pensoft Publishers 2020
 43. By: Zheng, Yanli - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng - Xuqiang, Luo
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 754
  Date: 2018
  Page Range: 23-32
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 44. By: Yan, Zhi - Zhang, Pei - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 855
  Date: 2019
  Page Range: 55-69
  Publication info: Pensoft Publishers 2019
 45. By: Zheng, Yanli - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng - Xuqiang, Luo
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 669
  Date: 2017
  Page Range: 19-27
  Publication info: Pensoft Publishers 2017
 46. By: Yang, Liangjing - Yang, Lin - Chang, Zhimin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 861
  Date: 2019
  Page Range: 29-41
  Publication info: Pensoft Publishers 2019
 47. By: Gong, Nian - Yang, Lin - Chen, Xiangsheng
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 783
  Date: 2018
  Page Range: 85-96
  Publication info: Pensoft Publishers 2018