dcsimg
Sort By:

This contributor has added 1033 volumes from 973 titles, containing 327089 pages.
This contributor has added 0 chapters/articles/treatments.

 1. By: di zhi bu shui wen di zhi gong cheng di zhi ju 地质部水文地质工程地质局
  Publication info: di zhi bu shui wen di zhi gong cheng ju 地质部水文地质工程局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 2. By: Zhongguo di si ji yan jiu wei yuan hui 中国第四纪研究委员会
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 3. By: Jiang, Wusheng
  Publication info: tian ma tu shu chu ban gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 4. By: Pavlovskiĭ, E. N. (Evgeniĭ Nikanorovich)
  Publication info: ke xue chu ban she1957-1957.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 5. By: zhong hua ren ming gong he guo lin ye bu diao cha she ji ju 中华人民共和国林业部调查设计局
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she 中国林业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 6. By: Zhang, Hongda 张宏达
  Publication info: zhong shan da xue xue bao bian ji bu 中山大学学报编 辑部
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 7. By: shan dong jing ji zhi wu bian xie zu山东经济植物编写组
  Publication info: shan dong ren min chu ban she山东人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 8. By: shan dong wei sheng gan bu jing xui xue yuan 山东卫生干部进修学院
  Publication info: shan dong ren ming chu ban she 山东人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 9. By: Li, Huimin
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 10. By: shan xi sheng nong ye jian she ting 山西省农业建设厅
  Publication info: shan xi sheng nong ye jian she ting 山西省农业建设厅
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 11. By: shan xi sheng shui li ting 陕西省水利厅
  Publication info: shan xi ren ming chu ban she 陕西人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 12. By: Kong, Xianwu 孔宪武
  Publication info: xi bei nong xue yuan 西北农学院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 13. By: shan xi wei sheng ting 山西卫生厅
  Publication info: shan xi wei sheng ting 山西卫生厅
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 14. By: Peattie, Roderick
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 15. By: Shanghai shi nong ye ke xue yan jiu suo 上海市农业科学研究所
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she 上海科学技术出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 16. By: Qian, Shixin, Liu Mingzhuang & Shun Qingsheng
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 17. By: Xu, Binsheng
  Publication info: ke ji wei sheng chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 18. By: Zhang, Xiaotai. - Teng, Chongde.
  Edition: Di 1 ban.
  Publication info: Taiyuan :Shanxi ren min chu ban she,1960.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 19. By: Wu, Pu (吴普)
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 20. By: Zhongguo ke xue yuan. Wuhan zhi wu yan jiu suo 中国科学院武汉植物 研究所
  Publication info: hu bei ren min chu ban she 湖北人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 21. By: Rose, Steven P. R. (Steven Peter Russell)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 22. By: Wang, Meng.
  Publication info: zhong guo ji liang chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 23. By: Liu, Runzhou & Li Xuxuan
  Publication info: zhi shi chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 24. By: kong chui hua lou yong gen
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 25. By: Duan, Changqun
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 26. By: Pei, Tiefan - Jin, Changjie - Guan, Dexin
  Publication info: Beijing :Ke xue chu ban she,2003.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 27. By: Jorgensen, S. E.
  Publication info: shang hai fan yi chu ban gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 28. By: Zhang, Yulin & Wang Zhengui
  Publication info: nong ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 29. By: Zhu, Tingcheng - Dong, Houde
  Publication info: Beijing:Ke xue chu ban she,1983.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 30. By: Maltby, Edward.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 31. By: Remmert, Hermann
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 32. By: zhao tian zhen yi
  Publication info: tu jing zhuang yi lang
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 33. By: Duvigneaud, Paul.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 34. By: Ding, Shengyan
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 35. By: Smith, Robert Leo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 36. By: Fan, Peichang
  Publication info: shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 37. By: Jones, C. W. (Colin William)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 38. By: Chen, Yiyu.
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 39. By: Reid, Walter V.
  Publication info: zhong guo huan jing ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 40. By: zhong hua ren min gong he guo pin wei wu zhong ke xue wei yuan hui zhong guo ke xue yuan sheng wu duo yang xing wei yuan hui
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 41. By: Wang, Xianpu & Song Zhaoshu
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 42. By: Ding, Hui - Qin, Weihua.
  Publication info: zhong guo huan jing ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 43. By: Zhongguo ke xue yuan. Sheng wu duo yang xing wei yuan hui
  Publication info: zhong guo ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 44. By: Zhongguo ke xue yuan. Sheng wu duo yang xing wei yuan hui
  Publication info: zhong guo ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 45. By: Zhongguo ke xue yuan. Sheng wu duo yang xing wei yuan hui
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 46. By: Chen, Yiyu.
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 47. By: Zhongguo ke xue yuan. Sheng wu duo yang xing wei yuan hui lin ye bu ye sheng dong wu he sen lin zhi wu bao hu si guo jia huan bao ju zi ran bao hu si zhong guo nong ye ke xue yuan guo jia jiao yu wei yuan hui ke ji si
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 48. By: Guo, Fan
  Publication info: wu zhou chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 49. By: guang chuan xiu fu wan nei li
  Publication info: hua xue gong ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 50. By: Smith, John E. (John Edward)
  Publication info: shi jie tu shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 51. By: You, Chongshao
  Publication info: nong ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 52. By: Conn, Eric E. (Eric Edward)
  Publication info: xin xing tu shu gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 53. By: Zhong, Hongshu & Guan Jishi
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 54. By: Zhu, Rupan & Zhang Shufu
  Publication info: wu han da xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 55. By: wu xi qing gong ye xue yuan
  Publication info: zhong guo cai zheng jing ji chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 56. By: Sheng, Tong - Wang, Jingyan - Shao, Bangti
  Publication info: ren min jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 57. By: Stryer, Lubert.
  Publication info: bei jing da xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 58. By: Conn, Eric E. (Eric Edward)
  Publication info: xin xing tu shu gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 59. By: Zhao, Weikang
  Publication info: zhong guo zhong yi yao chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 60. By: Dalian qing gong ye xue yuan.
  Publication info: da lian qing gong ye xue yuan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 61. By: Shen, Tong.
  Edition: Di 2 ban.
  Publication info: Bei jing :Gao deng jiao yu chu ban she,1990-1991.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 62. By: Kuchel, Philip W.
  Edition: Di 1 ban.
  Publication info: Beijing :Ke xue chu ban she,2002.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 63. By: Zou, Chenglu
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 64. By: Stephenson, William K.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 65. By: Segel, Irwin H.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 66. By: sheng wu hua xue jin zhan bian ji wei yuan hui bian
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 67. By: Zhu, Jian, Cao Kaiming, Zhou Runqi, Cai Wucheng & Yuan Houji
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 68. By: Li, Ruliang
  Publication info: wu han da xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 69. By: Chen, Liuquan.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 70. By: beijing da xue sheng wu xue xi sheng wu hua xue jiao yan shi
  Publication info: ren min jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 71. By: Jiang, Ying.
  Publication info: shi jie tu shu chu ban gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 72. By: Lehninger, A. L.
  Publication info: Beijing :Ke xue chu ban she,1981-1983.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 73. By: Zhongguo sheng li ke xue hui zhong guo hua xue ying yang xue xue shu tao lun hui
  Publication info: zhong guo sheng li ke xue hui zhong guo hua xue ying yang xue xue shu tao lun hui
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 74. By: sheng wu hua xue yi cong bian ji zu bian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 75. By: sheng wu hua xue yi cong
  Publication info: shang hai ke xue ji shu wen xian
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 76. By: Guo, Raojun
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 77. By: guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 78. By: Wang, Lianjie
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 79. By: Su, Baxian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 80. By: Su, Baxian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 81. By: fu dan da xue sheng wu xi sheng wu ji chu zhi shi bian xie zu gao
  Publication info: shang hai ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 82. By: Nicholls, David G.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 83. By: Feng, Yuanzhen
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 84. By: Chongqing da xue sheng wu li xue yan jiu shi
  Publication info: ke ji wen xian chu ban she chong qing fen she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 85. By: Tao, Zulai.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 86. By: Jaeger, Edmund C. (Edmund Carroll)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 87. By: Yang, Fuyu
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 88. By: Xie, Yuzhang, Liu Jixing & Ouyang Zhongcan
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 89. By: Lieth, Herbert. - Whittaker, Robert H. (Robert Harding),
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 90. By: Sokal, Robert R. - Rohlf, F. James
  Publication info: Wunan tu shu chu ban she,1981
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 91. By: Zhong, Yuanzhaoci & Shan Neixiu
  Publication info: nan kai da xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 92. By: Cai, Wucheng - Yuan, Houji
  Edition: Di 1 ban.
  Publication info: Beijing :Ke xue chu ban she :1982.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 93. By: Wu, Haoyuan.
  Publication info: ke xue ji shu wen xian chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 94. By: Qian, Yingqian
  Publication info: fu jian jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 95. By: Morris, J. Gareth (John Gareth)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 96. By: Guo li bian yi guan (China) 國立編譯館
  Publication info: li ming wen hua shi ye gong si chu ban
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 97. By: Chen, Xianqin.
  Publication info: bei jing shi fan da xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 98. By: Qiu, Junping, Zhang Shuyong & Chen Xianqin
  Publication info: zhong guo ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 99. By: Ma, Zuli.
  Publication info: tian jin ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 100. By: Piltz, A. - Van Bever, Roger.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 101. By: Xu, Chengwen 许成文
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 102. Publication info: jiang su ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 103. By: lou zhi chen 楼之岑
  Publication info: ren min wei sheng chu ban she 人民卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 104. By: Xu, Boyun 徐伯鋆
  Publication info: zhong hua min guo yao xue hui 中华民国药学会
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 105. By: lou zhi chen 楼之岑
  Publication info: ren min wei sheng chu ban she 人民卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 106. By: Zhao, Guiyi, Chen Yifeng, Lou Yanjing, Sui Xiao Yunyan & Yun Zhi
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 107. By: di tu chu ban she bian ji bu 地图出版社编辑部
  Publication info: di tu chu ban she 地图出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 108. By: Kendrew, W. G.
  Publication info: zheng zhong shu ju 正中书局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 109. By: Kendrew, W. G.
  Publication info: zheng zhong shu ju 正中书局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 110. By: Zhongguo ke xue yuan di li yan jiu suo 中国科学院地理研究所
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 111. By: Agapov, S. P.
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 112. By: Plummer, David T.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 113. By: Zhu, Xifang 朱羲方
  Publication info: xin xue hui she 新学会社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 114. By: Hu, Guangci 胡光慈
  Publication info: jjin zhang shu ju 锦章书局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 115. By: Zhongguo nong ye ke xue yuan.Zhong shou yi yan jiu suo 中国农业科学院中兽医研究所
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 116. By: jiang xi nong ye ting zhong shou yi shi yan suo 江西农业厅中兽医实验所
  Publication info: jiang su ren min chu ban she 江苏人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 117. By: Yan, Lunzhe 颜纶泽
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 118. By: Yan, Lunzhe 颜纶泽
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 119. By: Zhongguo ke xue yuan. Zi ran zi yuan zong he kao cha wei yuan hui
  Publication info: zhong guo ke xue yuan zi ran zi yuan zong he kao cha wei yuan hui
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 120. By: Pielou, E. C. (Evelyn Chris)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 121. By: Zhong hua jiao yu wen hua ji jin dong shi hui bian yi wei yuan hui 中华教育文化基金董事会编译委员会
  Publication info: shang wu yin shu guan fa xing
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 122. By: di de xun
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 123. By: fu zhou dian qi gong si nong cun dian hua bu 福州电气公司农村电化部
  Publication info: gong jiao yin shu guan 公教印书馆
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 124. By: nong ye bu liang shi sheng chan zong ju 农业部粮食生产总局
  Publication info: cai zhen jin ji chu ban she 财政经济出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 125. By: Nong ye bu zhong zi guan li ju & Zhongguo nong ye 农业部种子管理局 &中国农业科学作物育种栽培研究
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 126. By: Tian, Chenkeji 天辰克已
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 127. By: yang zhi xi shui sheng sheng wu jiao yan zu 养殖系水生生物教研 组
  Publication info: sha men shui chan xue yuan yin shua chang 厦门水产学院印刷 厂
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 128. By: guang xi dong zu zi zhi qu shui tu bao chi wei yuan hui bian
  Publication info: guang xi dong zu zi zhi qu ren ming chu ban she chu ban
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 129. By: Wu, Jinong (吴继农)
  Publication info: jiang su ren min chu ban she 江苏人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 130. By: Dong, Heng & Zhang Zhongge
  Publication info: nong yin chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 131. By: Sichuan sheng jiang jin yuan yi shi yan zhan 四川省江津园艺试验站
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 132. By: Chang, Longqing 常隆庆
  Publication info: zhong guo xi bu ke xue yuan 中国西部科学院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 133. By: si chuan sheng shang ye ting
  Publication info: si chuan ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 134. By: zhen lijian 郑励俭
  Publication info: zheng zhong shu ju yin hang 正中书局印行
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 135. By: Zhongguo ke xue yuan. Sichuan fen yuan nong sheng suo bian
  Publication info: si chuan ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 136. By: Zhongguo ke xue yuan. Sichuan fen yuan nong ye sheng wu yan jiu suo
  Publication info: si chuan ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 137. By: Zhongguo ke xue yuan. Sichuan fen yuan nong ye sheng wu yan jiu suo
  Publication info: si chuan ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 138. By: Zhongguo ke xue yuan. Sichuan fen yuan zhong yi zhong yao yan jiu suo 中国科学院四川分院中医中药研究所
  Publication info: si chuan ren min chu ban she 四川人民出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 139. By: Zhongguo ke xue yuan. Sichuan fen yuan zhong yi zhong yao yan jiu suo、si chuan sheng shang ye ting yi yao 中国科学院四川分院中医中药研究所、四川省商业厅医药
  Publication info: si chuan ren min chu ban she 四川人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 140. By: lin ye bu lin ye ke xue yan jiu suo sen lin zhi wu yan jiu shi 林业部林业科学研究所森林植物研究室
  Publication info: 林业部林业科学研究所森林植物研究室
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 141. By: Shennikov, A. P. (Aleksandr Petrovich)
  Publication info: ke xue chu ban she she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 142. By: Lavrenko, E. M. (Evgeniĭ Mikhaĭlovich)
  Publication info: ke xue chu ban she she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 143. By: su lian nong ye bu nong ye zhi wu jian yi ju bian,zhong yang nong ye zhi wu jian yi shi yan shi 苏联农业部农业植物检疫局编,中央农业植物检疫实验室
  Publication info: cai zheng jin ji chu ban she 财政经济出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 144. By: Pogosi︠a︡n, Kh. P. (Khoren Petrovich)
  Publication info: ke xue chu ban she chu ban 科学出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 145. By: Koret︠s︡kai︠a︡, L. A.
  Publication info: ke xue chu ban she chu ban 科学出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 146. By: Gusev, V. I.
  Publication info: cai zheng jin ji chu ban she chu ban 财政经济出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 147. By: lin ye bu lin ye ke xue yan jiu suo 林业部林业科学研究所
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 148. By: Xu, Binsheng
  Publication info: fu dan da xue sheng wu xi zhi wu jiao yan zu
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences