dcsimg
Please read BHL's Acknowledgment of Harmful Content
Sort By:

This contributor has added 1269 volumes from 1209 titles, containing 368074 pages.
This contributor has added 0 chapters/articles/treatments.

 1. By: di zhi bu shui wen di zhi gong cheng di zhi ju 地质部水文地质工程地质局
  Publication info: di zhi bu shui wen di zhi gong cheng ju 地质部水文地质工程局,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 2. By: Zhongguo di si ji yan jiu wei yuan hui 中国第四纪研究委员会
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 3. By: (qing) jiao yun long xiu (清)焦云龙修
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 4. By: Jiang, Wusheng
  Publication info: tian ma tu shu chu ban gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 5. By: Pavlovskiĭ, E. N. (Evgeniĭ Nikanorovich)
  Publication info: ke xue chu ban she, 1957-1957
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 6. By: zhong hua ren ming gong he guo lin ye bu diao cha she ji ju 中华人民共和国林业部调查设计局
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she 中国林业出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 7. By: Zhang, Hongda 张宏达
  Publication info: zhong shan da xue xue bao bian ji bu 中山大学学报编 辑部,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 8. By: shan dong jing ji zhi wu bian xie zu山东经济植物编写组
  Publication info: shan dong ren min chu ban she山东人民出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 9. By: shan dong wei sheng gan bu jing xui xue yuan 山东卫生干部进修学院
  Publication info: shan dong ren ming chu ban she 山东人民出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 10. By: (qing) mao feng zhi zhuan (清)毛凤枝撰
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 11. By: jiang zhi gang zhu bian 蒋志刚主编
  Publication info: qing hua da xue chu ban she 清华大学出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 12. By: Li, Huimin
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 13. By: shan xi sheng nong ye jian she ting 山西省农业建设厅
  Publication info: shan xi sheng nong ye jian she ting 山西省农业建设厅,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 14. By: shan xi sheng shui li ting 陕西省水利厅
  Publication info: shan xi ren ming chu ban she 陕西人民出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 15. By: Kong, Xianwu 孔宪武
  Publication info: xi bei nong xue yuan 西北农学院,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 16. By: shan xi wei sheng ting 山西卫生厅
  Publication info: shan xi wei sheng ting 山西卫生厅,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 17. By: Peattie, Roderick
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 18. By: Shanghai shi nong ye ke xue yan jiu suo 上海市农业科学研究所
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she 上海科学技术出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 19. By: Qian, Shixin, Liu Mingzhuang & Shun Qingsheng
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 20. By: Xu, Binsheng
  Publication info: ke ji wei sheng chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 21. By: Zhang, Xiaotai. - Teng, Chongde.
  Edition: Di 1 ban.
  Publication info: Taiyuan, Shanxi ren min chu ban she, 1960
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 22. By: Wu, Pu (吴普)
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 23. By: Zhongguo ke xue yuan. Wuhan zhi wu yan jiu suo 中国科学院武汉植物 研究所
  Publication info: hu bei ren min chu ban she 湖北人民出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 24. By: Rose, Steven P. R. (Steven Peter Russell)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 25. By: Wang, Meng.
  Publication info: zhong guo ji liang chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 26. By: Liu, Runzhou & Li Xuxuan
  Publication info: zhi shi chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 27. By: kong chui hua lou yong gen
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 28. By: Duan, Changqun
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 29. By: Pei, Tiefan - Jin, Changjie - Guan, Dexin
  Publication info: Beijing, Ke xue chu ban she, 2003
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 30. By: Jorgensen, S. E.
  Publication info: shang hai fan yi chu ban gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 31. By: Zhang, Yulin & Wang Zhengui
  Publication info: nong ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 32. By: Maltby, Edward.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 33. By: Zhu, Tingcheng - Dong, Houde
  Publication info: Beijing, Ke xue chu ban she, 1983
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 34. By: Remmert, Hermann
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 35. By: zhao tian zhen yi
  Publication info: tu jing zhuang yi lang
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 36. By: Duvigneaud, Paul.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 37. By: Ding, Shengyan
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 38. By: Smith, Robert Leo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 39. By: Fan, Peichang
  Publication info: shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 40. By: Jones, C. W. (Colin William)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 41. By: Chen, Yiyu.
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 42. By: Reid, Walter V.
  Publication info: zhong guo huan jing ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 43. By: zhong hua ren min gong he guo pin wei wu zhong ke xue wei yuan hui zhong guo ke xue yuan sheng wu duo yang xing wei yuan hui
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 44. By: Wang, Xianpu & Song Zhaoshu
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 45. By: Ding, Hui - Qin, Weihua.
  Publication info: zhong guo huan jing ke xue chu ban she,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 46. By: Zhongguo ke xue yuan. Sheng wu duo yang xing wei yuan hui
  Publication info: zhong guo ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 47. By: Zhongguo ke xue yuan. Sheng wu duo yang xing wei yuan hui
  Publication info: zhong guo ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 48. By: Zhongguo ke xue yuan. Sheng wu duo yang xing wei yuan hui
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 49. By: Chen, Yiyu.
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 50. By: Zhongguo ke xue yuan. Sheng wu duo yang xing wei yuan hui lin ye bu ye sheng dong wu he sen lin zhi wu bao hu si guo jia huan bao ju zi ran bao hu si zhong guo nong ye ke xue yuan guo jia jiao yu wei yuan hui ke ji si
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 51. By: Guo, Fan
  Publication info: wu zhou chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 52. By: guang chuan xiu fu wan nei li
  Publication info: hua xue gong ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 53. By: Smith, John E. (John Edward)
  Publication info: shi jie tu shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 54. By: You, Chongshao
  Publication info: nong ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 55. By: Zhu, Rupan & Zhang Shufu
  Publication info: wu han da xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 56. By: Kuchel, Philip W.
  Edition: Di 1 ban.
  Publication info: Beijing, Ke xue chu ban she, 2002
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 57. By: Shen, Tong.
  Edition: Di 2 ban.
  Publication info: Bei jing, Gao deng jiao yu chu ban she, 1990-1991
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 58. By: wu xi qing gong ye xue yuan
  Publication info: zhong guo cai zheng jing ji chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 59. By: Sheng, Tong - Wang, Jingyan - Shao, Bangti
  Publication info: ren min jiao yu chu ban she,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 60. By: Zhong, Hongshu & Guan Jishi
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 61. By: Conn, Eric E. (Eric Edward)
  Publication info: xin xing tu shu gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 62. By: Dalian qing gong ye xue yuan.
  Publication info: da lian qing gong ye xue yuan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 63. By: Zhao, Weikang
  Publication info: zhong guo zhong yi yao chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 64. By: Conn, Eric E. (Eric Edward)
  Publication info: xin xing tu shu gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 65. By: Stryer, Lubert.
  Publication info: bei jing da xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 66. By: Zou, Chenglu
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 67. By: Stephenson, William K.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 68. By: Segel, Irwin H.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 69. By: sheng wu hua xue jin zhan bian ji wei yuan hui bian
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 70. By: Zhu, Jian, Cao Kaiming, Zhou Runqi, Cai Wucheng & Yuan Houji
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 71. By: Li, Ruliang
  Publication info: wu han da xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 72. By: Chen, Liuquan.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 73. By: beijing da xue sheng wu xue xi sheng wu hua xue jiao yan shi
  Publication info: ren min jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 74. By: Jiang, Ying.
  Publication info: shi jie tu shu chu ban gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 75. By: Lehninger, A. L.
  Publication info: Beijing, Ke xue chu ban she, 1981-1983
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 76. By: Zhongguo sheng li ke xue hui zhong guo hua xue ying yang xue xue shu tao lun hui
  Publication info: zhong guo sheng li ke xue hui zhong guo hua xue ying yang xue xue shu tao lun hui
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 77. By: sheng wu hua xue yi cong bian ji zu bian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 78. By: sheng wu hua xue yi cong
  Publication info: shang hai ke xue ji shu wen xian
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 79. By: Guo, Raojun
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 80. By: guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 81. By: Wang, Lianjie
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 82. By: Su, Baxian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 83. By: Su, Baxian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 84. By: fu dan da xue sheng wu xi sheng wu ji chu zhi shi bian xie zu gao
  Publication info: shang hai ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 85. By: Nicholls, David G.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 86. By: Feng, Yuanzhen
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 87. By: Chongqing da xue sheng wu li xue yan jiu shi
  Publication info: ke ji wen xian chu ban she chong qing fen she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 88. By: Tao, Zulai.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 89. By: Jaeger, Edmund C. (Edmund Carroll)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 90. By: Yang, Fuyu
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 91. By: Xie, Yuzhang, Liu Jixing & Ouyang Zhongcan
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 92. By: Lieth, Herbert. - Whittaker, Robert H. (Robert Harding),
  Publication info: ke xue chu ban she,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 93. By: Sokal, Robert R. - Rohlf, F. James
  Publication info: Wunan tu shu chu ban she, 1981
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 94. By: Zhong, Yuanzhaoci & Shan Neixiu
  Publication info: nan kai da xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 95. By: Cai, Wucheng - Yuan, Houji
  Edition: Di 1 ban.
  Publication info: Beijing, Ke xue chu ban she, 1982
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 96. By: Wu, Haoyuan.
  Publication info: ke xue ji shu wen xian chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 97. By: Qian, Yingqian
  Publication info: fu jian jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 98. By: Morris, J. Gareth (John Gareth)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 99. By: Guo li bian yi guan (China) 國立編譯館
  Publication info: li ming wen hua shi ye gong si chu ban
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 100. By: Chen, Xianqin.
  Publication info: bei jing shi fan da xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 101. By: Qiu, Junping, Zhang Shuyong & Chen Xianqin
  Publication info: zhong guo ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 102. By: Ma, Zuli.
  Publication info: tian jin ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 103. By: Piltz, A. - Van Bever, Roger.
  Publication info: ke xue chu ban she,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 104. By: Xu, Chengwen 许成文
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 105. By: lou zhi chen 楼之岑
  Publication info: ren min wei sheng chu ban she 人民卫生出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 106. Publication info: jiang su ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 107. By: lou zhi chen 楼之岑
  Publication info: ren min wei sheng chu ban she 人民卫生出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 108. By: Xu, Boyun 徐伯鋆
  Publication info: zhong hua min guo yao xue hui 中华民国药学会,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 109. By: Zhao, Guiyi, Chen Yifeng, Lou Yanjing, Sui Xiao Yunyan & Yun Zhi
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 110. By: di tu chu ban she bian ji bu 地图出版社编辑部
  Publication info: di tu chu ban she 地图出版社出版,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 111. By: Kendrew, W. G.
  Publication info: zheng zhong shu ju 正中书局,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 112. By: Kendrew, W. G.
  Publication info: zheng zhong shu ju 正中书局,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 113. By: Zhongguo ke xue yuan di li yan jiu suo 中国科学院地理研究所
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 114. By: Agapov, S. P.
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 115. By: Plummer, David T.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 116. By: Zhu, Xifang 朱羲方
  Publication info: xin xue hui she 新学会社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 117. By: Hu, Guangci 胡光慈
  Publication info: jjin zhang shu ju 锦章书局,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 118. By: Shibata, Keita,
  Publication info: Tokyo, Hokuryukan, 1957
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 119. By: jiang xi nong ye ting zhong shou yi shi yan suo 江西农业厅中兽医实验所
  Publication info: jiang su ren min chu ban she 江苏人民出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 120. By: Zhongguo nong ye ke xue yuan.Zhong shou yi yan jiu suo 中国农业科学院中兽医研究所
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 121. By: Yan, Lunzhe 颜纶泽
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 122. By: Yan, Lunzhe 颜纶泽
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 123. By: Zhongguo ke xue yuan. Zi ran zi yuan zong he kao cha wei yuan hui
  Publication info: zhong guo ke xue yuan zi ran zi yuan zong he kao cha wei yuan hui
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 124. By: Pielou, E. C. (Evelyn Chris)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 125. By: (ming) yan cong jian bian (明)严从简编
  Publication info: gu gong bo wu yuan tu shu guan yin xing 故宫博物院图书馆印行,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 126. By: (ming) yan cong jian bian (明)严从简编
  Publication info: gu gong bo wu yuan tu shu guan yin xing 故宫博物院图书馆印行,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 127. By: (ming) yan cong jian bian (明)严从简编
  Publication info: gu gong bo wu yuan tu shu guan yin xing 故宫博物院图书馆印行,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 128. By: (ming) yan cong jian bian (明)严从简编
  Publication info: gu gong bo wu yuan tu shu guan yin xing 故宫博物院图书馆印行,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 129. By: (ming) yan cong jian bian (明)严从简编
  Publication info: gu gong bo wu yuan tu shu guan yin xing 故宫博物院图书馆印行,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 130. By: (ming) yan cong jian bian (明)严从简编
  Publication info: gu gong bo wu yuan tu shu guan yin xing 故宫博物院图书馆印行,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 131. By: (ming) yan cong jian bian (明)严从简编
  Publication info: gu gong bo wu yuan tu shu guan yin xing 故宫博物院图书馆印行,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 132. By: Zhong hua jiao yu wen hua ji jin dong shi hui bian yi wei yuan hui 中华教育文化基金董事会编译委员会
  Publication info: shang wu yin shu guan fa xing
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 133. By: di de xun
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 134. By: fu zhou dian qi gong si nong cun dian hua bu 福州电气公司农村电化部
  Publication info: gong jiao yin shu guan 公教印书馆,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 135. By: nong ye bu liang shi sheng chan zong ju 农业部粮食生产总局
  Publication info: cai zhen jin ji chu ban she 财政经济出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 136. By: Nong ye bu zhong zi guan li ju & Zhongguo nong ye 农业部种子管理局 &中国农业科学作物育种栽培研究
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 137. By: Tian, Chenkeji 天辰克已
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 138. By: yang zhi xi shui sheng sheng wu jiao yan zu 养殖系水生生物教研 组
  Publication info: sha men shui chan xue yuan yin shua chang 厦门水产学院印刷 厂,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 139. By: guang xi dong zu zi zhi qu shui tu bao chi wei yuan hui bian
  Publication info: guang xi dong zu zi zhi qu ren ming chu ban she chu ban
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 140. By: Wu, Jinong (吴继农)
  Publication info: jiang su ren min chu ban she 江苏人民出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 141. By: wang zhi chen bian zhu 王之臣编著
  Publication info: tian jin hua tai yin shu guan dai yin 天津华泰印书馆代印,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 142. By: wang zhi chen bian zhu 王之臣编著
  Publication info: tian jin hua tai yin shu guan dai yin 天津华泰印书馆代印,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 143. By: wang zhi chen bian zhu 王之臣编著
  Publication info: tian jin hua tai yin shu guan dai yin 天津华泰印书馆代印,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 144. By: wang zhi chen bian zhu 王之臣编著
  Publication info: tian jin hua tai yin shu guan dai yin 天津华泰印书馆代印,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 145. By: wang zhi chen bian zhu 王之臣编著
  Publication info: tian jin hua tai yin shu guan dai yin 天津华泰印书馆代印,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 146. By: wang zhi chen bian zhu 王之臣编著
  Publication info: tian jin hua tai yin shu guan dai yin 天津华泰印书馆代印,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 147. By: wang zhi chen bian zhu 王之臣编著
  Publication info: tian jin hua tai yin shu guan dai yin 天津华泰印书馆代印,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 148. By: wang zhi chen bian zhu 王之臣编著
  Publication info: tian jin hua tai yin shu guan dai yin 天津华泰印书馆代印,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 149. By: Dong, Heng & Zhang Zhongge
  Publication info: nong yin chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 150. By: Sichuan sheng jiang jin yuan yi shi yan zhan 四川省江津园艺试验站
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 151. By: Chang, Longqing 常隆庆
  Publication info: zhong guo xi bu ke xue yuan 中国西部科学院,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 152. By: si chuan sheng shang ye ting
  Publication info: si chuan ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 153. By: zhen lijian 郑励俭
  Publication info: zheng zhong shu ju yin hang 正中书局印行,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 154. By: Zhongguo ke xue yuan. Sichuan fen yuan nong sheng suo bian
  Publication info: si chuan ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 155. By: Zhongguo ke xue yuan. Sichuan fen yuan nong ye sheng wu yan jiu suo
  Publication info: si chuan ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 156. By: Zhongguo ke xue yuan. Sichuan fen yuan nong ye sheng wu yan jiu suo
  Publication info: si chuan ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 157. By: Zhongguo ke xue yuan. Sichuan fen yuan zhong yi zhong yao yan jiu suo、si chuan sheng shang ye ting yi yao 中国科学院四川分院中医中药研究所、四川省商业厅医药
  Publication info: si chuan ren min chu ban she 四川人民出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 158. By: Zhongguo ke xue yuan. Sichuan fen yuan zhong yi zhong yao yan jiu suo 中国科学院四川分院中医中药研究所
  Publication info: si chuan ren min chu ban she 四川人民出版社出版,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 159. By: lin ye bu lin ye ke xue yan jiu suo sen lin zhi wu yan jiu shi 林业部林业科学研究所森林植物研究室
  Publication info: 林业部林业科学研究所森林植物研究室,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 160. By: Shennikov, A. P. (Aleksandr Petrovich)
  Publication info: ke xue chu ban she she 科学出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 161. By: Lavrenko, E. M. (Evgeniĭ Mikhaĭlovich)
  Publication info: ke xue chu ban she she 科学出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 162. By: su lian nong ye bu nong ye zhi wu jian yi ju bian, zhong yang nong ye zhi wu jian yi shi yan shi 苏联农业部农业植物检疫局编, 中央农业植物检疫实验室
  Publication info: cai zheng jin ji chu ban she 财政经济出版社,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 163. By: Pogosi︠a︡n, Kh. P. (Khoren Petrovich)
  Publication info: ke xue chu ban she chu ban 科学出版社出版,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 164. By: Koret︠s︡kai︠a︡, L. A.
  Publication info: ke xue chu ban she chu ban 科学出版社出版,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 165. By: Gusev, V. I.
  Publication info: cai zheng jin ji chu ban she chu ban 财政经济出版社出版,
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 166. By: lin ye bu lin ye ke xue yan jiu suo 林业部林业科学研究所
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 167. By: Xu, Binsheng
  Publication info: fu dan da xue sheng wu xi zhi wu jiao yan zu
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences