dcsimg
Sort By:

This contributor has added 1033 volumes from 973 titles, containing 327089 pages.
This contributor has added 0 chapters/articles/treatments.

 1. By: Zhongguo ke xue yuan. Nanjing zhong shan zhi wu yuan 中国科学院南京中山植物园
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she chu ban 上海科学技术出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 2. By: Wu, Zhuangda 吴壮达
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 3. By: Song, Jiatai 宋家泰
  Publication info: zheng zhong shu ju 正中书局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 4. By: Li, Zhenming 李震明
  Publication info: zhong guo shu ju yong ning yin shua chang 中华书局永宁印刷厂
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 5. By: Lin, Zanbiao 林赞標
  Publication info: wang ji qi 王积祺
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 6. By: Liu, Tangrui
  Publication info: guo li tai wan da xue nong xue yuan yin hang
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 7. By: Liu, Tangrui 刘棠瑞
  Publication info: da jin yin shua you xian gong si 大近印刷有限公司
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 8. By: Taiwan xin sheng bao she.
  Publication info: Tai wan xin sheng bao she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 9. By: He, Fengji 何风吉
  Publication info: yi shu cai se yin shua gong si 艺术彩色印刷公司
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 10. By: Huang, Ya
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 11. By: Wang, Kaji.
  Publication info: ke ji wei sheng chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 12. By: Zhang, Shuzheng
  Publication info: qing hua da uxe chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 13. By: Sun, Daiyang & Liu Fangxun 孙岱阳 & 刘昉勋
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 14. By: I︠U︡rʹev, V. I︠A︡.
  Publication info: cai zheng jin ji chu ban she 财政经济出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 15. By: Liu, Jiayi
  Publication info: tian jin ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 16. By: Ding, Bingyang & Jin shui hu ben juan 丁炳扬 & 金水虎本卷
  Publication info: zhe jiang da xue chu ban she浙江大学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 17. By: Chen, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 18. By: huo luo de ni 霍洛得尼
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 19. By: Fang, Ding - Fang, Shirong
  Edition: Di 1 ban.
  Publication info: Beijing Shi :Ren min wei sheng chu ban she :1982.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 20. By: Ludwig, John A. - Reynolds, James F.
  Publication info: [Huhehaote Shi] [呼和浩特市]Nei menggu da xue chu ban she 內蒙古大學出版社,1991
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 21. By: zhong hua ren min gong he guo nong ye bu 中华人民共和国农业部
  Publication info: nong ye chu ban she chu ban 农业出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 22. By: Beijing shi da di li xi tu rang di li yan jiu ban 北京师大地理系土壤地理研究班
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 23. By: Anhui Sheng shui li dian li ting kan ce she ji yuan 安徽省水利电力厅勘测设计院
  Publication info: shui li dian li chu ban she 水利电力出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 24. By: Sadovnikov, I. F. (Ivan Fedorovich)
  Publication info: zheng guo ke xue yuan 中国科学院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 25. By: Song, Daquan 宋达泉
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 26. By: Zhongguo nong ye ke xue yuan hua dong nong ye yan jiu suo 中国农业科学院华东农业研究所
  Publication info: ke xue ji shu chu ban she chu ban 科学技术出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 27. By: Zhongguo ke xue yuan. Lin ye tu rang yan jiu suo. 中国科学院. 林业土壤研究所
  Publication info: ke xue chu ban she chu ban 科学出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 28. By: nong ye bu quan guo tu rang bu cha ban gong shi 农业部全国土壤普查办公室
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 29. By: Shimenetskii, A. A. (Aleksandr Aleksanrovich)
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences