dcsimg
Sort By:

This contributor has added 1033 volumes from 973 titles, containing 327089 pages.
This contributor has added 0 chapters/articles/treatments.

 1. By: lin ye bu lin ye ke xue yan jiu suo 林业部林业科学研究所
  Publication info: lin ye bu lin ye ke xue yan jiu suo chu ban 林业部林业科学研究所出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 2. By: Lu, Guangyang (呂光洋), Wang Zhenzhe, Cao Jieru, Lu Yujuan, Zhang Weisa, Chen Yilong, Hua Bingrong, Ma Xiequn.
  Publication info: guo li tai wan shi fan da xue
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 3. By: Zhongguo yao xue hui shang hai fen hui. Shanghai shi yao cai gong si 中国药学会上海分会、上海市药材公司
  Publication info: ke ji wei sheng chu ban she 科技卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 4. By: Zhongguo yao xue hui shang hai fen hui. Shanghai shi yao cai gong si 中国药学会上海分会、上海市药材公司
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she 上海科学技术出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 5. By: quan guo zhong deng wei sheng xue xiao shi yong jiao cai yao yong zhi wu xue bian xie zu 全国中等卫生学校 试用教材药用植物学 编写组
  Publication info: si chuan ren min chu ban she 四川人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 6. By: Zhong, Jian
  Publication info: nong ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 7. By: Yang, Enfu 杨恩孚
  Publication info: zhong guo ren min zhi yuan jun hou fang qin wu si lin bu wei sheng bu 中国人民志愿军后方勤务司令部卫生部
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 8. By: Zhongguo ke xue yuan. Hua na zhi wu yan jiu suo bian
  Publication info: guang dong ren ming chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 9. By: Zhongguo ke xue yuan. Zhi wu yan jiu suo nan jing zhong shan zhi wu yuan
  Publication info: jiang su sheng ke xue ji shu xue hui
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 10. By: Chen, Yanzhuo - Song, yong chang.
  Edition: Di 1 ban.
  Publication info: Shang hai :Shang hai ke xue ji shu chu ban she,1959.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 11. By: Lebedev, V. G. (Valentin Grigorʹevich)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 12. By: Lavrenko, E. M. (Evgeniĭ Mikhaĭlovich)
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 13. By: Obruchev, S. V. (Sergeĭ Vladimirovich)
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 14. By: Obruchev, S. V. (Sergeĭ Vladimirovich)
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 15. By: Obruchev, S. V. (Sergeĭ Vladimirovich)
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 16. By: Li, Chengzhang 李成章 - Zhang, Wunan 張武男
  Publication info: Dong hua shu ju yin hang,1982
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 17. By: Guo, Shanli & Liu Linde
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 18. By: Sun, Ruyong, An Xipei & Zhao Gongmin
  Publication info: hu nan ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 19. By: Fu, Dengqi - Li, Jianqiang - Huang, Hongwen
  Edition: Di 1 ban.
  Publication info: Beijing :Zhongguo lin ye chu ban she,2006.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 20. By: Lipmann, Fritz (Fritz Albert)
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 21. By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 22. By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 23. By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 24. By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 25. By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 26. By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 27. By: zhong hua ren min gong he guo shui li bu,bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan bian 中华人民共和国水利部,北京勘测设计院沈阳分院编
  Publication info: bei jing kan ce she ji yuan shen yang fen yuan 北京勘测设计院沈阳分院
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 28. By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 29. By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 30. By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 31. By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 32. By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 33. By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 34. By: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju bian 东北行政委员会水利局编
  Publication info: dong bei xing zheng wei yuan hui shui li ju 东北行政委员会水利局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 35. By: Xu, Jing.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 36. By: Zhang, Jintun. 张金屯. - Li, Suqing. 李素淸
  Publication info: ke xue chu ban she2003
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 37. By: Hutchinson, J. (John)
  Publication info: shang wu yin shu guan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 38. By: Wang, Yunwu (王云五)
  Publication info: shang wu yin shu guan fa xing 商务印书馆发行
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 39. By: yun nan sheng wei sheng ting yao pin jian yan suo 云南省卫生厅药品检验所编
  Publication info: yun nan ren min chu ban she 云南人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 40. By: Yi, Liyin
  Publication info: zhong guo ke xue yuan zhi wu yan jiu suo
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 41. By: Yu, Dejun & Feng Huizong 俞德浚,冯辉宗著
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 42. By: Yang Yuming, Wang Juan, Wang Jianhao & Pei Shengqi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 43. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 44. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 45. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 46. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 47. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 48. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 49. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 50. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 51. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 52. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 53. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 54. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 55. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 56. By: Zhongguo ke xue yuan. Kunming zhi wu yan jiu suo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 57. By: yun nan sheng zhi wu yan jiu suo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 58. By: yun nan sheng zhi wu yan jiu suo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 59. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 60. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 61. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 62. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 63. By: Wu, Zhengyi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 64. By: Zhongguo ke xue yuan. Kunming zhi wu yan jiu suo bian
  Publication info: yun nan ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 65. By: Zhong yang qi xiang ju 中央气象局
  Publication info: 财政经济出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 66. By: Zhongguo ke xue yuan. Kunming zhi wu yan jiu suo.
  Edition: Di 1 ban.
  Publication info: Kunming Shi :Yunnan ren min chu ban she :1984.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences